Sinir Harbi

Başlık: 
Sinir Harbi 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-06-17 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Sinir harbi

Şimdi Demokrat Partililerin bütün ümidi, Cumhuriyet Halk Partisinin kendi kendini tasfiye etmesindedir. Propagandaları, uydurma haberleri ve telkinleriyle bu hedefe yönetmişlerdir. Son seçimlerde yenilmenin bazı C. H. P.'lilere verdiği üzüntüyü ümitsizliğe çevirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Eksik olmasınlar, dostça tavsiyelerde bulunanları bile vardır.

C. H. P. eğer gerçekten yaşama gücünü kaybetti ise niniç telâş ederler? Elbette çok geçmeden adı anılmaz, sesi duyulmaz, üstesine oy verilmez olacaktır. Eğer bunlar kendiliğinden olmuyorsa, olacak gibi görünmüyorsa, o zaman, C. H. P. yaşama gücünü kaybetmemiş demektir. Netekim, türlü tehdit ve baskıya rağmen bütün yurtta C. H. P.'nin adı anılmakta, bütün imkânsızlıklara rağmen sesi duyulmakta ve listesine 3 milyon seçmen oy vermektedir. Kısacası C. H. P., her hali ile, canlı bir varlık olduğunu göstermektedir. Üstelik taraftarlarının çoğunun aydınlar ve gençler arasında bulunması, bu partinin, yarına, Türkiye'deki bütün başka partilerden daha büyük bir güvenle bakabileceğine bir delildir. Yeter ki önümüzdeki yıllarda, bir muhalefet partisinin iktidara gelme yolları büsbütün kapanmasın!

Kaldı ki savunduğu prensiplerin memlekette yaşaması için C. H. P. iktidara gelmek zorunda da değildir. Devrimlerin, lâikliğin bekçiliğini, hürriyetin, demokrasinin mücadelesini, daha uzun yıllar muhalefette kalsa da yapabilir.

Zaten Demokrat Partinin de asıl kaygusu budur. Bu bekçiliği ve bu mücadeleyi yapacak kuvvetli bir parti, Demokrat Parti için daimî bir huzursuzluk kaynağı olacaktır.

Onun için, şimdi C. H. P.'yi içinden yıkmaya çalışmaktadırlar. Bazısı, C. H. P.'nin artık devrini doldurduğunu, kendi kendini tasfiye etmesi gerektiğini isbata çalışmakta, bazısı da, C. H. P. içinde kimlerin adı etrafında sevgi ve inan toplanmışsa onları kötülemektedirler. Başbakan, C.H. P.'ye hayat hakkı tanımak için, bu kimselerin liderlik mevkilerinden uzaklaştırılmalarını şart koşacak kadar ileri gitmiştir.

C. H. P. 'nin, hayat hakkı için böyle bir pazarlığı kabul etmesine lüzum yoktur. Çünkü memleketimizde bir muhalefet partisinin yaşaması pazarlık konusu haline geldiği gün, zaten artık muhalefetin mânası kalmamış olacaktır. Eğer o gün şimdiden geldi ise, C. H. P. kendini tasfiye etmiş, etmemiş ne çıkar! Demokrasi rejimi tasfiye edildikten sonra, muhalefet partilerinin adı mı olur?

Son seçimlerden sonra Demokrat Partinin, Cumhuriyet Halk Partisine karşı tutumu, tam mânasiyle bir sinir harbidir. Eğer D. P., C. H. P.'yi karşısında hâlâ büyük bir kuvvet olarak görmese, böyle bir sinir harbi açmaya ihtiyaç duymazdı. Hattâ C. H. P. ile meşgul olmazdı.

Bu hali ile Demokrat Parti, son seçimlerde kazandığı zaferi ne kadar eğreti saydığını açığa vurmuş olmaktadır. Bunu da tabiî karşılamak gerekir. Aydınları ve gençliği kaybetmiş bir parti, kendine ne kadar güvensizlik duysa yeridir!

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.06.17.RE_B.jpg
1954.06.17.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Sinir Harbi,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/253 ulaşıldı.