İki İhtimal

Başlık: 
İki İhtimal 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-05-21 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/28 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA :

İki ihtimal

Cumhuriyet Halk Partisi, en büyük sınavı, yeni muhalefet devresinin başında geçirecektir.

Ya, üstüste iki seçimdeki yenilgiden mâneviyatı bozulan ve sabrı tükenenler — eğer parti içinde böyleleri varsa ve çoğunluktaysa — sözlerini dinletecek, ve C. H. P.'ye yepyeni bir hüviyet vererek onu, rakibine başarı kazandıran bütün silâhlarla techiz edeceklerdir; ya da, bu yenilgiyi olağan karşılıyanlar sözlerini dinletecek ve C. H. P.'nin hüviyetini değiştirmek şöyle dursun, büsbütün pekiştirerek, bu partiyi, rakibinin karşısına, ne kadar tesirli oldukları tecrübe ile görülmüş silâhlardan mahrum olarak çıkaracaklardır.

C. H. P.'nin 1958 seçimlerinde kazanma şansı, bu iki ihtimalden birincisi gerçekleşirse artar, ikincisi gerçekleşirse azalır.

Fakat, gene bu iki ihtimalden birincisi gerçekleşirse, C. H. P., siyasî hayatının en büyük sınavından sıfır alarak dönmüş, ikincisi gerçekleşirse, yüzünün akıyla çıkmış olur.

Bu iki İhtimalden başka, elbette, «bir ihtimal daha var» dır. Fakat o ihtimal eğer mukadderse, daha doğrusu, bugün memlekete hâkim olanların zihninde o ihtimali gerçekleştirme tasavvuru varsa, C.H.P. nasıl olsa, hüviyet değiştirmekle bunu önlemiş olamaz.

C. H. P., büyük sınavını gayesi bakımından geçirecektir. Onun için, önce, C. H. P.'nin gayesi nedir, onu bilmeliyiz!

C. H. P.'nin gayesi iktidar mıdır? Eğer böyle olsa idi, 14 mayıs 1950 günü iktidarı bir başka partiye devretmekle, C. H. P. kendi gayesine zaten ihanet etmiş sayılırdı.

Yok eğer, C. H. P.'nin gayesi, Türkiye'de demokrasiyi yerleştirmek, devrimleri kökleştirmek, siyasî hayatı medenî bir seviyeye yükseltmekse, o zaman iktidar, C. H. P. için bir gaye değil, sadece bir vasıta demektir.

Bu vasıta, iktidar olduğu kadar muhalefet de olabilir.

Yeter ki bu parti, muhalefetini, gayesine uygun bir yolda azim ve cesaretle yapmıya devam etsin! Eğer C. H. P. bunu yaparsa, tarih önündeki en büyük sınavından yüzünün akıyla çıkmış olacaktır.

Yok eğer C. H. P. bunu yapmaz da, bugüne kadar tuttuğu yolu bırakıp, bir siyasî topluluğu ne kadar kolaylıkla iktidara ulaştırdığı tecrübe ile sabit olmuş en kestirme yola saparsa, iki rakip parti bu yol üstünde amansız bir yarışa girişecekler demektir.

O zaman, 1958 seçimlerinde kazanacak partiye (bu, hangi parti olursa olsun), eğlenceli bir iş düşecektir: Bazılarının memleketimizde yerleştirmiye çalıştıkları bir seçim sonu karnavalı geleneğine uyarak üç tabut yaptırmak ve üzerlerine «demokrasi», «devrimler» ve «medeniyet» kelimelerini yazıp bu tabutları sokak sokak dolaştırmak!

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1954.05.21.jpg
1954.05.21_B.jpg
1954.05.21_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“İki İhtimal,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 1 Temmuz 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/235 ulaşıldı.