Mebdei Kelâm: 19 Mayıs 1919

Başlık: 
Mebdei Kelâm: 19 Mayıs 1919 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-05-19 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/28 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA :

Mebdei kelâm: 19 Mayıs 1919

Bugün, Mustafa Kemal'in diliyle, «Mebdei kelâm kabul ettiğimiz tarih» in yıldönümüdür. «Nutuk» :

- 1919 Mayısının 19 uncu günü Samsun'a çıktım, diye başlar!

«Mebdei kelâm» dan bu yana, bir vatan kurtarılmış, bir devlet kurulmuş ve Türk milletinin tarihinde, kendisini dünyanın Doğu yarısından Batı yarısına geçiren bir yeni çağ açılmıştır.

Ortaasya'daki Türklerin Doğu'dan Batı'ya yüzlerce yıl önce başlıyan akınları, gerçek hedefine, on yedinci yüzyılda Viyana kapılarında değil, yirminci yüzyılda Ankara'da ulaşmıştır.

Yurdumuzda henüz bunun mânasını kavrıyamamış milyonlarca insan vardır. Fakat onlar, günden güne yeni nesillerin gölgesinde kalmaktadırlar. 19 Mayıs 1919'un her yıldönümü, bu «Mebdei kelâm» dan öncesine içinde bir özlem duymıyan nesillerin gitgide kuvvetlenen varlığını müjdelemektedir. Her 19 Mayısta kaygılarımız biraz daha azalıp geleceğe güvenimiz biraz daha artmaktadır.

Zamanın akışını durdurup eski günleri yeniden diriltmek için çırpınanlara en büyük darbe bu yıldönümleri olsa gerektir. Çünkü bu yıldönümlerinde bütün yurttaki gösterilere katılan gençler, eskiyi özliyenlerin hüsranını her yıl biraz daha arttıracak kadar devrimlere bağlı ve Atatürk'ün çizdiği yoldadır.

Şimdi ikbali, geleceğin kurucularına değil de geçmişin koruyucularına boyun eğmekte bulan politikacılar, tarihimizde bir izbırakmadan sönüp gideceklerdir.

Türk milletinin yeni hayatında «Mebdei kelâm» dan öncesine yer yoktur.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1954.05.19.jpg
1954.05.19_B.jpg
1954.05.19_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Mebdei Kelâm: 19 Mayıs 1919,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 5 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/233 ulaşıldı.