CHP'de Liderlik

Başlık: 
CHP'de Liderlik 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-05-08 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/28 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

C.H.P.'de liderlik

Bir lider bir topluluğun kayıtsız şartsız hâkimi ise, durumu tehlikelidir. Çünkü, başarılarda en büyük şeref payı o lidere düşeceği gibi, bir başarısızlıkta da bütün suç ona yüklenir. Böyle bir lider için yenilgi bir felâkettir. Şan ve şerefin doruğundan hiçliğe düşmesi, bir an meselesidir.

Şarkta, çoğunluk bu böyledir. Bir zafer kazanıldı mı, liderden iyisi, bir yenilgiye uğranıldı mı, liderden kötüsü yoktur. Bu, lider etrafında toplananların şahsiyetsizliğini, kudretsizliğini, kendi kendilerini küçümseyişlerini gösterir. Bu, kendilerinde bir zafer kazanacak kudreti de, bir yenilginin sorumluluğunu yüklenecek şahsiyeti de bulamıyan insanların, lider karşısındaki tavrıdır. Bu, tavukların horoz karşısındaki tavrıdır. İki horoz döğüşür, yenilen horozun peşindeki tavuklar, onu olduğu yerde bırakıp bir başka horoz peşinde giderler.

Onun için, seçimlerdeki yenilgiden sonra, Cumhuriyet Halk Partilileri liderlerine karşı kışkırtmıya çalışanlar, bu parti üyelerine en ağır hakareti yapmış olmaktadırlar.

C.H.P. liderleri eğer hata işlemişlerse, bu hatalardan C.H.P. liler sorumludur. Çünkü o liderler, partililerin kendilerine gösterdiği yolda yürümüş, o yolda çalışmış, o yolda konuşmuşlardır.

Seçimlerde C.H.P. yenildikten sonra, bunun sorumluluğu, liderlerine olduğu kadar bütün partililere de yüklenir. Nasıl ki seçimlerde C.H.P. kazansaydı, bunun şerefi de liderlerine olduğu kadar bütün partililere düşecekti.

Üstelik, bu yenilgide suçun C.H.P. de olup olmadığı da belli değildir! Eğer C.H.P. propagandacıları, seçim mücadelesini hocaların köylerde cere çıkmasından, parti propagandasını insan aldatmaktan başka bir şey saydılarsa bu bir suç mudur? Eğer bu bir suçsa, C.H.P. C.H.P. oldukça, her genel seçimde bu suçu tekrar tekrar işliyecek, böyle bir suç işlemeyi memlekete bir borç bilecektir.

Bu, ne yıllardan beri bir kurultay bile toplamıyan, üyelerine aday gösterme yetkisi bile tanımıyan bir parti, ne de liderleri her türlü tenkid ve denetlemenin üstünde tutulmuş bir partidir.

Bu, güdeceği siyaset en küçük teferruatına kadar kurultaylarında çizilen, bütün adayları üyeler tarafından seçilen, kurultaylarında liderlerine karşı en ağır tenkidler yapılabilen, ve onun için de liderleri üyelerinin gerçek temsilcileri olan bir partidir.

Böyle bir partide, partililer liderlerin değil, liderler partililerin emrinde ve hizmetinde, ve eğer varsa, bütün suçların vebali partililerin boynundadır.

Cumhuriyet Halk Partisini liderlerinden sarsmıya çalışanlar, bu parti hakkında, ancak kendi kendilerine uygulanabilecek ölçülerle hüküm vermek hatasına düşenlerdir.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.05.08.jpg
1954.05.08_B.jpg
1954.05.08_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“CHP'de Liderlik,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 1 Temmuz 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/225 ulaşıldı.