İktidara Lâyık Olmayan Parti

Başlık: 
İktidara Lâyık Olmayan Parti 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-03-29 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA :

İktidara lâyık olmayan parti

Başka memleketlerin geçirdiği acı tecrübelerden geçmeksizin demokrasiye ve serbest seçimlere kavuşmak Türkiye için ne kadar büyük bir talih eseri olmuşsa, bu serbest seçimlerle iktidara Demokrat Parti gibi bir partinin gelmesi de o kadar büyük bir talihsizlik olmuştur.

Bu parti, Türk Milletinin olgunluk vasıflarından o kadar nasipsizdir ki, dört yıldır açmıya çalıştığı bütün çığırlar millî bünyemize yabancı kalmıştır. Tek tesellimiz budur. Demokrat Parti iktidarının memlekette açtığı tehlikeli yaraların izleri bu milletin manevî gücü ile elbette onulacaktır. Tek umudumuz da budur.

1920 de, daha düşman istilâsı devam ederken hukuk düzeninin temelleri atılmış bir Türkiye’de, Demokrat Parti 1950 den sonra hukuk düzenini yıkmıya çalışmıştır. Serbest seçimlerle iktidara geldikten sonra, kendi liderlerinin de açık açık söylediği gibi, bir ihtilâl rejimi kurmuş, mahkemeye gitmeden ve itiraz hakkı tanımadan ana muhalefet partisinin bütün mallarını almıştır. Memlekete makabline şâmil kanunlar geleneğini getirmiştir. Önce, devletin verdiği ilânlarla yaşıyan bir basın ortaya çıkarmış, sonra, bu sınıfa girmiye razı olmıyan gazeteleri, eşine ancak totaliter memleketlerde rastlanabilecek bir kanunla baskı altına almıştır. Birçok hayatî memleket meseleleri üzerine halkoyunu aydınlatmayı basın için imkânsız hâle getirmiştir. Toplantı hürriyetini fiiliyatta hiçe indirebilecek bir kanun çıkartmış, üniversite bağımsızlığını daraltmıştır.

Demokrat Parti iktidarı, hiçbir vakit kanuna riayetsizliği aklından geçirmiyen bu millete karşı bu baskılarla yetinmemiş, muhalefeti sindirmek için kanunun dışında da yer yer baskı kullanılmasına göz yummuştur.

Memleketin malî itibarını tehlikeye düşürecek hiçbir hareketten kaçınmamış, üstelik, böyle bir tehlikeye karşı milleti ikaz edebilecek neşriyatı yasak eden bir kanun çıkartmıştır.

Doğrudan doğruya hepimizin hayatını ilgilendiren bir konuda, dış siyaset konusunda, kimseye söz hakkı tanımamıştır.

Yanıp yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden genç ve diri bir millet doğmasını sağlıyan iksir, Atatürk’ün devrimcilik hareketi idi. Demokrat Parti bu hareketi durdurmuş, memlekette, devrimlerle ilgili birçok konuların konuşulup yazılamıyacağı bir hava yaratmıştır.

Kendi bağımsız memleketimizde, hiç birimizin hayatı, haysiyeti ve güvenliği, acemi iktidar heveslilerinin kaprislerine terkedilemez.

Ne Demokrat Parti yeniden iktidara gelmiye lâyıktır, ne de Türk Milleti dört yıl daha Demokrat Parti tarafından idare edilmiye müstehaktır.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.03.29.RE_B.jpg
1954.03.29.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“İktidara Lâyık Olmayan Parti,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 1 Temmuz 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/202 ulaşıldı.