Fikirsiz Politika

Başlık: 
Fikirsiz Politika 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-03-20 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA :

Fikirsiz Politika

Politika ile ilgilenmiyen aydınlarımızın başlıca özürü, partiler arasında kesin prensip ayrılıkları bulunmamasıdır. Bu yüzden, politika alanında prensiplerin, ülkülerin değil, şahısların, ve, bir görüş sentezine bağlı olmadığı için birbirini tutmayan vaatlerin çarpıştığını ileri sürerler.

Gerçi politika hayatımızda durum az çok böyledir. Ama bunun suçu politikacılara yüklenemez.

Fikirsiz prensip ve ülkü olamıyacağına göre, bir memlekette önce fikir hareketleri olur, ondan sonra politika alanında şahıslar ve gelişi güzel vaatler, yerini prensip ve ülkülere bırakır.

Bir memlekette fikir hareketleri olmamasından da politikacılar değil, aydınlar sorumludur. Bu sorumluluğu, politikaya karışan aydınlarla beraber, politikaya hiç karışmayan aydınlar da paylaşırlar.

Belki, kafalarının içinde birtakım sentezler kuran birçok aydınlarımız vardır. Fakat, fikir sentezlerini açığa vurmadıkça, dost meclislerinden dışarıya çıkartıp gerçeklerle çarpıştırmadıkça bir fikir hareketi meydana getirmiş olmazlar.

Demokraside aydınlara düşen en önemli iş, politikacılar tarafından memleket gerçeklerinin kısa vadeli menfaatler uğrunda istismar edilmesini önlemektir. Bunu da ancak, o gerçeklerden, uzun vadeli memleket menfaatleri uğrunda nasıl istifade edilebileceğini, yahut, bu gerçekler arasında ilerlemeyi köstekliyenlerin nasıl değiştirilebileceğini araştırmakla yapabilirler. Ancak böyle araştırmaların sonuçlarına dayanan fikir hareketleri politika alanında rol oynıyabilir. Bu fikir hareketleri, siyasi partileri çevrelerine toplıyabilecek kadar canlılık ve kuvvet kazandıkça, memleketin politika hayatına prensip ve ülküler kendiliğinden hâkim olmaya başlar.

Bizde aydınlar, ne bir fikir hareketi yaratmıya çalışırlar, ne de bu eksikliğin sorumluluğunu yüklenirler.

Birtakım fikir hareketleri, prensipler, ülküler memleketimize gökten zembille inecek, partiler bu prensip ve ülküleri aralarında bölüşecek, ondan sonra bizim aydınlarımız lütfedip politika ile ilgilenecekler!

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1954.03.20.RE_B.jpg
1954.03.20.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Fikirsiz Politika,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 24 Şubat 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/195 ulaşıldı.