CHP'nin Gençliği

Başlık: 
CHP'nin Gençliği 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-03-10 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
C.H.P.'nin gençliği

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin en eski fakat en genç partisidir. Demokrat Parti, C. H. P. nin yanında çok yeni, fakat şimdiden yaşlanmıya başlamış bir partidir.

Bir partinin gençliği, yeni yetişen nesilleri çevresinde toplıyabilme gücüyle ölçülebilir.

C.H.P. nin varlığını çekemeyenler, onun için ne kadar «devrini doldurmuş» deseler de, gençliğin tuttuğu bir parti, devrini doldurmuş olamaz.

C.H.P. nin yaşlı ve genç bütün üyeleriyle beraber genç kalışındaki sır, devrimciliğindedir.

C.H.P. nin devrimciliği, Atatürk zamanında başarılmış devrimlerle yetinen, onların çevresinde kalıplaşan bir devrimcilik değildir. Birkaç ay önce, İstanbul’daki İnkılâp Ocağının açılışında Prof. Nihat Erim’ln formülleştirdiği gibi, dinamik bir devrimciliktir.

Devrimciliğindeki bu dinamizm durulmadıkça, C.H.P. genç kalacak, ve yurttaki aydın sayısı arttıkça bu dinamik devrimciliği destekliyenlerin sayısı da artacaktır.

Demokrat Parti ise, daha başlangıçta kendine baş kuvvet kaynağı olarak, irticaa varan bir muhafazakârlığı seçmiştir. Demokrat Partinin devrimcilik anlayışındaki muhafazakârlık en belirli formülünü, Adnan Menderes’in «millete mal olmuş ve olmamış inkılâplar» ayırımında bulmaktadır. Bu muhafazakârlığı ile Demokrat Parti, daha doğuşunda ömrünü kısmıştır. Çok geçmeden devrini dolduracak -yahut da yolunu değiştirmek zorunda kalacak parti, Demokrat Partidir.

Çünkü, geleneklerinden hâla kuvvet alabilen Ingiltere gibi bir memlekette bile muhafazakârlığın artık tutunamaz olduğu bir çağda, bu süratli değişmeler çağında, yaşama gücünü son birkaç yüzyılın geleneklerini yıkmakta bulmuş, ve devamı bu geleneklerin bir daha dirilmemesine bağlı bir millet için, muhafazakârlık düşünülemez.

Demokrat Partinin olsun, başka partilerin olsun, muhafazakârlığı seçimlerde geçer akça olarak kullanılabilecekleri yıllar sayılıdır. Yurdumuzu Cumhuriyet nesilleri doldurdukça bu akça değerinden düşecek, ve devamını muhafazakârlığa bağlamış partiler, tutundukları dalın kuruyup kırıldığını göreceklerdir.

C.H.P. nin tutunduğu dalsa, her yıl biraz daha tazeleşip sağlamlaşan bir daldır.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.03.10.RE_B.jpg
1954.03.10.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“CHP'nin Gençliği,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 24 Ocak 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/192 ulaşıldı.