"Oynatılmayan Piyes"

Başlık: 
"Oynatılmayan Piyes" 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-02-09 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

“oynatılmayan Piyes,,

Başına gelenlerin tartışması İstanbul’da aylar önce yapılan bir piyes, Haldun Taner’in «Günün Adamı» piyesi, ancak kitap olarak basıldıktan sonra Ankaralılara ulaşabildi. Kitabın üstündeki bandda «Oynatılmayan piyes» yazılı.

Yazar, önsözde piyesin macerasını şöyle anlatıyor:

«Piyes Şehir Tiyatrosuna sunuldu. Kabul edildi. Roller dağıtıldı. Tam oynanacakken, temsili zararlı görülerek repertuvardan indiriliverdi. Yazarı da böylece, herkesin gözünde töhmetli duruma düşürülmek istendi.

«Şimdi mesele Şehir Tiyatrosunu aşıp İstanbul Valisine, İstanbul Valisini de aşıp Sayın Devlet Reisine, oradan da Başvekâlete intikal etmiş bulunuyor.

«Şu hâlde, «Günün Adamı’nı bugün kitap hâlinde bastırışım, onu aslâ bir matah sanışımdan değil, kendimi müdafaa için buna âdeta zorlanmış oluşumdandır.»

Çeşitli İstanbul gazete ve dergilerinden kitaba alınan yazılarda da eserin oynanmasından «zülfüyara dokunur» diye vaz geçildiği bildiriliyor.

Piyesin konusu «dünyanın herhangi bir yerinde» geçiyor. Bu, yazarın sırf töhmet altına girmemek için kullandığı bir söz değildir. «Günün Adamı» nın konusu gerçekten, dünyanın herhangi bir yerinde geçiyor olabilir. En ileri demokrasilerde bile bazan bu piyestekine benzer durumlara rastlandığını duyarız. Piyes, demokrasiyle beraber gelmesi tabiî görülebilecek bazı hastalıklara parmağını basıyor.

Demokrasi bizde yeni olduğu için bu hastalıkların şimdiden bize gelmiş olduğunu, bu piyesten alınabilecek siyaset adamlarının bizde de bulunduğunu bilmiyorduk.

Fakat piyesin oynanmasını önleyenlerin bir bildikleri olsa gerek. Kendi bildiklerini bilmeyen vatandaşları da böylece uyardıkları için onlara bir teşekkür borçluyuz.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.02.09.RE_B.jpg
1954.02.09.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“"Oynatılmayan Piyes",” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 3 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/173 ulaşıldı.