Yabancılar Bilir, Biz Bilmeyiz

Başlık: 
Yabancılar Bilir, Biz Bilmeyiz 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-02-06 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Yabancılar bilir, biz bilmeyiz

Demirperde gerisinde oturanlar memleket işlerini yalnız kendileri bilirler, yabancılara duyurmamaya çalışırlar. Biz demirperde gerisinde değiliz çok şükür! Onun için, memleket işlerimizi kendimiz bilmeyiz, ancak yabancılar bilebilirler. Neyse ki yabancılar bildiklerini kendilerine saklamıyorlar da, öylelikle, memleketimize dair, ikinci elden de olsa yalan doğru birşeyler öğrenmek fırsatını bulabiliyoruz.

Yoksa, kimbilir, belki bugüne kadar Rusya ile aramızda notalar alınıp verildiğini bile duyamazdık.

Nasıl duyamazdık, demeyin! Ocak ayının 30 unda Türk Hükümetiyle Pakistan Hükümeti arasında askerî ve iktisadi bir pakt için görüşmelere başlandığını duydunuz mu?

Böyle bir pakta aylardanberi İngilizlerin itiraz ettiğini, Amerika’nın İngiltere’yi Türkiye ile Pakistan arasında yapılacak bir askerî pakta ancak son günlerde razı edilebildiğini duydunuz mu?

Eğer duyduysanız bile, yetkili bir Türk şahsiyetinin ağzından, yahut hükümet görüşünü bildirir bir yayın organından duymuş olamazsınız. Hiçbiri böyle bir şeyden bahsetmediler. Olsa olsa, Cumhurbaşkanı ile birlikte Amerika’ya gidip orada memleketimize dair yeni bilgiler edinen bazı gazetecilerin yolladıkları haberlerden Pakistan’la Türkiye arasında görüşmeler başladığını yahut başlıyacağını sezinlemiş, yahut da, yabancı gazetelerden bu görüşmelerin başladığını okumuş olabilirsiniz.

Pakistan’la aramızda, bir askerî paktın bile bugünkündan daha çok kuvvetlendiremiyeceği kadar sağlam bir dostluk vardır. Onun için böyle bir pakta, prensip bakımından kimsenin itiraz etmesi beklenemezdi. Öyleyse neden hükümet, iki memleket arasında askerî ve iktisadi bir pakt için resmî görüşmeler başladığını açıklamaktan kaçınır? Böyle görüşmeler başlamamışsa, bu konudaki yabancı basın haberlerini neden yalanlamaz? Kaldı ki böyle bir haberin açıklanmasında, halk oyundan müsbet tepki beklenip beklenmemesi de hiçbir rol oynamamalıdır.

Bir hükümetin, yabancı bir hükümetle askerî bir pakt üzerinde görüşmelere başladığı zaman bunu halkoyuna açıklaması, her şeyden önce, böyle bir paktın sorumluluğunu milletle paylaşabilmesi için lâzımdır.

Dış siyasetimizi öğrenebilmek için yabancı gazete ve radyolara muhtaç olmaktan kurtulmalıyız artık.

Dış siyasetimizi demokratik rejimin dışında tutamayız.

Bu memleketin tapusu bu milletin elindedir, dış siyaseti idare etmekle görevli birkaç kişinin değil.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1954.02.06.RE_B.jpg
1954.02.06.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Yabancılar Bilir, Biz Bilmeyiz,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 4 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/172 ulaşıldı.