Bir Dil Nasıl Öc Alır?

Başlık: 
Bir Dil Nasıl Öc Alır? 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-02-02 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Bir dil nasıl öc alır?

İlk işleri yurdumuzun göğünden Türkçeyi kovmak oldu. Daha sonra Türkçeyi Anayasamızdan da çıkardılar.

Yeni yetişen milyonlarca Türkten, “Genelkurmay Başkanlığı” gibi sözleri unutup “Erkânı Harbiye-i Umumiye Riyaseti” gibi sözler bellemelerini istediler.

Bakan olmak hoşlarına gitmedi, vekil oldular. Milletvekilliğini beğenmeyip mebus oldular.

Arapça’ya, Farsçaya nasıl hayran, Türkçeye nasıl düşmanmışlar! Yıllarca yüreklerinde sakladıkları bu düşmanlığı, ellerine fırsat geçer geçmez açığa vurdular.

Devrimlerin can damarının dil devrimi olduğunu bilmiş gibi, en önce ona saldırdılar. Atatürk’ün kurduğu Meclis’te, Atatürk’ün özlediği dili hor gördüler.

Fakat yurdumuzun göğüne Arapçayı hoparlörlerle yayıp Anayasamızı Osmanlıca yapmakla, kendi konuşmalarında anlamını kendilerinin de bazan bilmedikleri sözler kullanmakla, bize, yeni yetişenlere, dilimizi unutturamıyacaklardır.

Belki çoğu bilmiyordur ama, Atatürk Türkiye’sinde yetişip tutunmuş ne kadar şair, hikâyeci, romancı varsa, hemen hepsi, onların unutturmaya çalıştığı tertemiz Türkçe ile yazmakta, Türkçeyi tehlikede gördükçe ona büsbütün sarılmaktadırlar.

Yaşıyacak olan, edebiyatçılarımızın benimseyip kullandığı dildir.

Biz, yeni yetişenler, Anayasamızın dilini öğrenmiyeceğiz. Gün gelip Anayasamız gene bizim dilimize dönecektir. Arapçayı öğrenmiyece- Gün gelip gene “Tanrı uludur” sesi göğümüze dönecektir.

Ne onlar bizim dilimizden anlıyacaklardır, ne biz onların dilinden anlıyacağız.

Onlar gelip geçecekler ve sözlerinden de yazılarından da belleğimizde birşey kalmıyacaktır.

Kullandıkları dil gibi, kendileri de unutulacaklardır.

Türkçe onlardan böyle öc alacaktır.

Bülend ECEVİT

Düzeltme: — Dün bu sütüunda çıkan yazının 7 nci paragrafındaki 953 tarihi 1950 olacaktır. 

Dosyalar

1954.02.02.RE_B.jpg
1954.02.02.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Bir Dil Nasıl Öc Alır?,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 22 Mart 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/168 ulaşıldı.