Radyo Boykotu

Başlık: 
Radyo Boykotu 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-01-15 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/28 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Radyo boykotu

İki gündenberi Türkiye'de, birkaç yüz mesut genç var. Bu birkaç yüz genç, artık kulakları Devlet Radyosunu duymıyacağı için mesuttur.

Bu gençler, Devlet Radyosunu boykota karar vermişlerdir. İçlerinde kendi radyosu olanlar radyolarını mühürletecek, radyosu olmıyanlar, radyonun açık bulunduğu yerlerden çıkmakla bu boykotu destekliyeceklerdir.

Hoşnutsuzluğunu, kanun çerçevesi içinde, fakat yalnız lâf ve yaziyle de yetinmeksizin, tesirli bir şekilde belirtebilme yolları, henüz yurdumuzda denenmemişti. C.H.P. Gençlik Ocağının radyo boykotu, bu bakımdan bir çığır açmıştır.

Bu çığırın açılmış olması, radyo boykotunun bir sonuç verip vermemesinden daha önemlidir.

Halkın, varlığını, yalnız bir kaç yılda bir sandıklara atacağı oylarla duyurması, bir memlekette demokrasinin yerleşip yaşıyabilmesi için bir garanti sayılamaz. Sayılamıyacağının en kesin delili, çağımızda kurulmuş diktatörlüklerdir. Bu diktatörlüklerden çoğunun temelinde, halkın iyi niyetle vermiş olduğu oylar vardır.

Bizde oy, dört yılda bir verilir. Dört yılsa, hele deomkrasinin yeni olduğu bir memlekette, diktatörlük kurulabilmesi için yeter de artar bile.

Bizde halk, varlığını, gene kanun çerçevesi içinde, fakat oydan, lâftan ve yazıdan başka yollarla duyurmıya alışık olmadığı için, C. H. P. Gençlik Ocağının radyo boykotunun bil fiil destekliyenler belki az olacaktır. C.H.P. ye kayıtlı olanlar arasında bile bu boykota katılacakların büyük sayıları bulması, maalesef beklenemez.

Gerçi, demokrasiyi biraz anlamış olan herkes, Devlet Radyosunun partizan yayınlarına kızmıya, sinirlenmeğe, bu yayınları tenkide devam edecektir.

Fakat bu boykota katılmıyanların bundan böyle kızmıya da, sinirlenmeğe de, tenkide de hakları olmasa gerektir. Çünkü, Devlet Radyosunun partizanca yayınlarının masrafına, radyoları için vergi ödiyerek, onlar da katılmakta, öylelikle bu yayınları kendileri de desteklemiş olmaktadırlar.

C.H.P. Gençlik Ocağı üyeleri, ve radyo boykotuna katılacak başka kimeler, yalnız Devlet Radyosunun partizan yayınlarını dinlemek bedbahtlığından kurtulmakla kalmıyacak, üstelik, bu yayınların sorumluluğundan da kendilerini kurtarmış olacaklardır.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.01.15.jpg
1954.01.15_B.jpg
1954.01.15_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Radyo Boykotu,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 3 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/150 ulaşıldı.