Normalleşen Türkiye

Başlık: 
Normalleşen Türkiye 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" ss. 3, 5 
Tarih: 
1954-07-02 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Normalleşen Türkiye

Kırşehir’in ilce yapılması lehinde Büyük Millet Meclisinde söylenen sözler ciddiye ya alınır ya alınmaz. Bu sözler eğer ciddiye alınmıyabilirse, ağlanacak halimize güler geçeriz. Fakat mutlaka ciddiye alınması gerekiyorsa, gülünecek halimize ağlamaktan başka yapablleceğimiz iş yoktur.

İşte size, Kırşehir halkının oyunu Cumhuriyetçi Millet Partisine vermesini izah eden bir söz:

«Bu vilâyetin, içtimaî ve siyasî bünye itibariyle bir anormallik göstermekte olduğunu inkâr etmek kaabil değildir.»

Bu sözü ciddiye almayıp da gülebilsek ne iyi olurdu!

Ama bu sözleri bir Başbakan Meclis kürsüsünde söylemiştir. Onun için mecburuz ciddiye almaya! Bu sözleri dinler yahut okurken gülmemiye mecburuz.

Fakat için için ağlamaktan da kimse, ne iktidar, ne o iktidarın Başbakanı bizi alıkoyamaz! Bu, elimizden alınmamış ve alınamıyacak son hürriyetlerimizden biridir.

Demokrasimiz artık şakayla ciddî, imkânsızla mümkün arasındaki sınırın ortadan kalktığı bir mertebeye erişti. Demokrasimiz bu mertebeye erişmekle, seçmen psikolojisini bir kalemde izah edebilme imkânına da kavuşmuş olduk.

Bir kimse oyunu neden Demokrat Partiye vermiştir? Artık bunun için uzun uzun düşünmiye, memleketin sosyal ve ekonomik şartlarını göz önüne getirmiye lüzum yoktur. O kimse «normal» olduğu için oyunu Demokrat Partiye vermiştir!

Oyunu Demokrat Partiden başka bir partiye verenlerse, «siyasî ve içtimaî bünye» lerinde bir «anormallik» olduğu için böyle yapmışlardır.

Öyleyse sevinebiliriz: Türkiye geniş ölçüde normalleşmektedir! Hâlâ «anormal» kalan dört ilinde «normal» leştirilmesi için belli ki bu dört yılda her tedbir alınacaktır.

Fakat, Sayın Başbakan, sizin «normal» leştirmek için ameliyat edip kolunu budunu keseceğiniz iller içinde ve işinden atacağınız memur ve yargıçlar, ekmeğinden edeceğiniz vatandaşlar arasında, hâlâ bu memleketi sizlerin idare edemiyeceğinize inanan birkaç milyon «anormal» Türk seçmeni kalırsa, onları da bağışlayıverin! Bu kadar anormallik en sıhhatli bir bünyede bile olağan sayılmalıdır!

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.07.02.RE_B.jpg
1954.07.02.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Normalleşen Türkiye,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 24 Şubat 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/1423 ulaşıldı.