İki Radyo, İki Demokrasi...

Başlık: 
İki Radyo, İki Demokrasi... 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-11-21 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Iki radyo, iki demokrasi...

Geçen ay çıkan İngiltere Notlarımızda, uzun uzadıya, B.B.C. nin bağımsızlığından, tarafsızlığından söz etmiş, bu bağımsızlığın, bu tarafsızlığın, kanun ve nizamnamelerle değil, İngiliz Hükümetlerinin tutumuyla, İngiliz Radyosunun yönetimine hâkim olan anlayışla sağlandığını ileri sürmüştük. Hükümetin elinde B. B. C. yayınlarına istediği veçheyi verebilmek için her türlü imkân bulunduğunu; meselâ, Bakanlıkların kendi çalışmalarıyla ilgili yayınlar yaptırabileceklerini; veya, fevkalâde hallerde, hükümetin B.B.C. istasyonlarına el koyup radyoyu bir hükümet organı haline getirebileceğini, fakat Bakanlık yayınlarını tarafsız mahiyette görmezse, B.B.C. nin bunları reddedebileceği; muhalefet bu yayınların partizanca olduğunu ileri sürerse, muhalefete cevap hakkı tanıyabileceğini; radyo istasyonlarına el koyma yetkisini ise, hükümetin, en «fevkalâde hal» savılması gereken 6 yıllık Dünya Harbi sırasında bile kullanmamış olduğunu; bir kamu müessesesi olmasına rağmen, radyoya, Parlâmentonun bile karışamıyacağını; Parlâmentoda yapılacak tenkitlere B.B.C. nin isterse hiç aldırış etmiyebileceğini yazmıştık.

Gene İngiltere Notlarımızda, B.B.C. nin tarafsızlıkta tefrite değil, ancak ifrata gittiğinden şikâyet edilebildiğini; netekim şimdiye kadar B.B.C. yayınlarında tarafgirlikten muhalefetin hiç şikâyetçi olmadığını, ancak zaman zaman iktidardaki partinin B.B.C. yi, kendisine karşı haksızlık etmekle suçlandırdığını belirtmiştik.

Geçen ay B.B.C. ye dair bu yazdıklarımızı gören bazı okuyucular, mübalâğa ettiğimizi, İngiliz Radyosunun tarafsızlığı hakkında fazla iyimser olduğumuzu düşünmüş olabilirler. Fakat ay başından beri İngiltere'de olup bitenler, B.B.C. nin tarafsızlığı hakkındaki bütün bu müşahedeleri doğrulamıştır.

Meselâ 3 Kasım akşamı İngiliz Başbakanı Sir Anthony Eden, radyoda bir konuşma yaparak, İngiliz milletine ve dünyaya, hükümetinin Süveyş meselesinde tuttuğu yolu anlatmış, İngiltere'nin Fransayla birlikte silâhlı müdahalede bulunmasını savunmuştu.

Bu radyo konuşmasının mahiyetini önceden öğrenen muhalif İşçi Partisi derhal müracaatta bulunarak, ertesi akşam aynı saatte İşçi Partisi lideri Hugh Gaitskell'e, radyoda cevap verme hakkı tanınmasını istedi. Hükümet Başbakanın konuşmasının bir «Bakanlık yayını» mahiyetinde olacağını, tartışmaya yol açabilecek bir konuşma sayılmaması gerektiğini ileri sürerek, muhalefetin müracaatını reddetti.

Fakat B.B.C., başında hükümetçe tâyin edilmiş bir Yönetim Kurulu bulunan B. B.C., hükümetin bu itirazını kabul etmedi. 4 Kasım akşamı aynı saatte Muhalefet lideri Hugh Gaitskell'e radyodan Başbakana cevap verme hakkını tanıdı. Muhalefet lideri, bu konuşmasında, İngiliz Başbakanının «dünyadaki itibarını tamamiyle kaybetmiş» olduğunu, İngiltere'nin şeref ve itibarını ancak Sir Anthony Eden'in Başbakanlıktan çekilmesi ve yerine getirilecek daha güvenilir bir kimsenin harbi durdurmasiyle kurtarmak mümkün olacağını ileri sürdü.

İngiliz radyosu, Muhalefet liderine böyle bir konuşma yaptırmakla da kalmadı. Süveyş buhranının devamı boyunca, yurtdışı servislerinde bile tamamiyle tarafsız bir yol takip etti. Yabancı memleketlerdeki B.B.C. muhabirleri yabancılarla mülâkatlar yaptılar. Bu mülâkatlarda, İngiltere'nin silâhlı müdahalesi aleyhinde söylenmiş en ağır sözler bile, B.B.C. nin iç ve dış bütün yayınlarında kelimesi kelimesine yayınlandı.

O kadar ki artık iktidar partisi milletvekillerinden bazısı isyan ettiler, meseleyi Avam Kamarasına getirip, B.B.C. yi, bir iktisadi devlet teşekkülü olan B.B.C. yi, hükümete karşı açıkça cephe almakla, hükümetin yabancı memleketlerdeki itibarını sarsmakla suçlandırdılar.

Fakat açılan tartışma sonunda bu meseleyi Parlâmentoya getirdiklerine de [...]

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1956.11.21.RE_B.jpg
1956.11.21.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“İki Radyo, İki Demokrasi...,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Mayıs 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/1417 ulaşıldı.