Dar Geçiti Tutan Canavar

Başlık: 
Dar Geçiti Tutan Canavar 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" s. 1 
Tarih: 
1961-10-22 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi, "Günaydın Yazı Dizisi 1960-61" 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

Dar geçiti tutan canavar

Bazı korkutucu filmler vardır: Dr. Faustus gibi aşırı ölçüde muhteris bir bilgin, maddî emellerini gerçekleştirmede, bencil özlemlerini gidermede hizmetkâr olarak kullanmak üzere bir canavar adam yaratır; fakat sonunda, kendi yaratığının elinde kendisi oyuncak olur; felâketini o kendi yarattığı canavar yüzünden bulur.

Bugünkü siyasal hayatımızda önemli bir unsur haline gelen kin ve düşmanlık ta, işte öyle, kendi yaratıcılarını kendine kul köle eden bir canavar durumundadır. Yaratıcılarının da, ve, yazık ki, yaratıcılarıyla beraber memleketin de felâketini bu canavar hazırlamaktadır.

Demokrasiye, huzura, esenliğe çıkan dar geçitin ağzını bu canavar tutmuş,

İntikam, intikam!,

diye haykırmakta, ulusu o dar geçitin ağzında bekletmektedir.

Dar geçitin ağzı kin ve düşmanlıkla tutulmuş, dar geçitin gerisinde ise köprüler artık yıkılmıştır.

Türk Ulusu bu çıkmazdan, ancak, dostluğun düşmanlığa, karşılıklı sevginin kin ve intikam duygularına üstün gelmesiyle kurtarılabilir.

Dörtlü koalisyon, üçlü koalisyon, ikili koalisyon olur, ya da hiç biri olmaz da başka bir demokratik hal çaresi bulunur... Ama herhalde, dar geçitin ağzını tutan canavara karşı, kin ve düşmanlığa karşı birleşilmelidir.

Gerçi bugün bazı partilerin liderleri, yöneticileri, o canavarın gücünü kendi güçlerinden çok üstün görmektedirler. O canavarın ününde boyun eğmekte, el pençe divan beklemektedirler.

Oysa bu canavar, kendilerini onun karşısında en güçsüz hissedenlerin yaratığıdır. Bu canavar, bazı politikacıların, halk arasında aylardır kendi tahrik ettikleri insanlığa yaraşmaz duyguların yoğunlaşmasıdır. Kendilerine oy getirsin diye, kendilerini kestirme yoldan, gerekirse herşeyi yakıp yıkarak, iktidara götürsün diye yarattıkları vasıtadır.

Fakat işte şimdi ne iktidara gelebilmekte ne muhalefette kalabilmektedirler. Kendi yarattıkları canavarın pençesinde hem kendileri çırpınıp durmakta hem de ulusun kaderini, vatanın esenliğini tehlikeye atmaktadırlar.

Bu canavarı öldürmek, başka herkesten önce, onu yaratanlara, ona bugünkü gücünü kazandıranlara düşer.

Aslında bu o kadar zor da değildir. Ancak biraz yürek ister, biraz iyiniyet ister; bencil hırsları yenebilecek kadar ulus sevgisi, vatan saygısı ister.

Geride köprüleri yıkılmış bir uçurum, önde kin ve düşmanlık canavarının tuttuğu dar geçit... Arada ulusun kaderi, vatanın güvenliği, huzuru...

Günaltay'ın son nefesini verirken söylediği gibi,

«Allahım vatanımı koru!..» 

Dosyalar

1961.10.22.RE_B.jpg
1961.10.22.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Dar Geçiti Tutan Canavar,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Mayıs 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/1389 ulaşıldı.