Dağılan Kaygılar

Başlık: 
Dağılan Kaygılar 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" s. 1 
Tarih: 
1961-05-13 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi, "Günaydın Yazı Dizisi 1960-61" 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

DAĞILAN KAYGILAR

27 Mayıs ihtilâli, haksızlığa baskıya, zulme tahammülü olmayan bütün Türklerin yıllardır içlerinde birikmiş isyan duygusunu yansıtıyor, o duygudan güç alıyordu. 27 Mayıs İhtilâlinin ülküsünü gerçekleştirmesi, demokrasiyi bütün isterleriyle memlekete yeniden getirmesi de, bir vesayet idaresine katlanamıyacak kadar kendi kendilerine saygılı ve Türk Ulusuna inanan bütün Türklerin en aziz bir isteğidir.

Hiç şüphe yok ki, Millî Birlik Komitesi, bu istekte, ulusun büyük çoğunluğuyla birleşmektedir.

Ona rağmen vakit vakit bazı kaygılar doğması, halkoyunun ihtilâl ülküsü üzerindeki derin hassasiyetinin sonucudur. Tam bir açıklıktan yoksun rejimlerde türlü akımların su altından işleyebilmesi ve söylentilerin. haberlerin doğruluk derecelerinin kesinlikle ölçülememesi de bu hassasiyeti arttırmakta, kaygılara yol açmaktadır.

Geçen hafta sonlarında gazete sütunlarına kadar geçen bazı haberlerin uyandırdığı kaygılar da bu kaçınılması güç durumun bir yeni belirtisiydi.

Fakat Millî Birlik Komitesinin dünkü gazetelerde yayınlanan bildirisi, bir kaç gündür biriken kaygı bulutlarını dağıtmağa, halk oyunu yeniden aydınlığa ve huzura kavuşturmağa yetmiş olmalıdır.

Bu bildiri ile, Millî Birlik Komitesi, Anayasa tasarısı için ileri süreceği değişiklik tekliflerinde, İhtilâlin 27 Mayıs 1960 sabahı açıklanan ülküsünden en küçük bir ayrılma eğilimi bulunmayacağını temin etmiş, «milletçe arzu edilen demokratik rejimin kurulması hususundaki en samimi inançlarını» bir kere daha belirtmiştir. Böylece, M.B.K. den, Cumhuriyet Senatosuna demokrasinin gereği gibi işlemesini imkânsız kılacak bir biçim ve yetkiler verilmesi yolunda bir teklif beklenemiyeceği de ortaya çıkmış olmaktadır.

Pazartesi günü yayınlanan, «M.B.K.'den böyle teklif beklenemez» başlıklı yazımızda. Millî Birlik Komitesinin «böyle bir formül aramıyacak, aradığına ihtimal bile verilemiyecek kadar demokrasiye ve sözüne bağlı» olduğunu yazmıştık. Son bildiri, bu inancımızı doğrulamış, 27 Mayıs İhtilâlinin yıldönümüne yaklaşılan şu günlerdeki bayram sevincimizi arttırmıştır.

Anayasa tasarısı üzerinde vardığı kararlardan halkoyunu günü gününe haberdar etmek gibi bir açıklık yolunu benimsemekle de, Millî Birlik Komitesi, bir daha o türlü yersiz kaygılar doğmasını, kaygı ve kuruntulara yol açacak asılsız haberler yayılmasını önlemenin en etkili tedbirini almış bulunmaktadır.

Demokrasi isteğinde birleşmekten çok, demokrasinin ne olduğu üzerinde birleşmek önemlidir. Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisinin, demokrasi isteğinde olduğu kadar, demokrasinin ne olduğu üzerinde de görüş birliğine sahip olduklarının bilinmesi, şu intikal devresi için başlıca huzur unsuru sayılabilecek değerdedir. 

Dosyalar

1961.05.13.RE_B.jpg
1961.05.13.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Dağılan Kaygılar,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Eylül 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1374 ulaşıldı.