Genç Ulusun Genç Başkanı

Başlık: 
Genç Ulusun Genç Başkanı 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" s. 1 
Tarih: 
1961-01-20 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi, "Günaydın Yazı Dizisi 1960-61" 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

Genç Ulusun Genç Başkanı

Genç ulusun genç Başkanı John F. Kennedy bugün and içerek ödevine başlıyor. Çağımızda Birleşik Amerika Başkanının davranışı, tutumu bu ülkenin bir iç meselesi sayılmaktan çıkmış, bütün insanlığı ilgilendirir, bütün dünyayı etkiler olmuştur. Onun için, Mr. Kennedy, genç yaşında, yalnız Birleşik Amerika adına değil, dünya adına da büyük sorumluluk yüklenmektedir.

Bu sorumluluğu başarı ile taşıyabilmesi için, barış ve hürriyet isteyen herkesin iyi dilekleri kendisiyle beraber olacaktır.

Devlet adamlığı, hele, Birleşik Amerika'daki gibi, yürütme erkini de kapsayan ve bütün insanlık bakımından önem taşıyan bir Devlet Bakanlığı, yaşın getireceği geniş görgüyü ve geniş gürcünün sağlıyacağı ölçülü ve sakin karar verebilme yeteneğini gerektirir diye düşünülebilir.

Bunda elbette büyük gerçek payı da vardır. O bakımdan, Kennedy'nin, genç yasında, bütün insanlığa karşı ağır sorumluluk taşıyan bir mevkie gelişi yadırganabilir. Fakat, ödevi bugün sona eren Dwight D. Eisenhower'in, Devlet Başkanlığına seçildiği zaman, siyasette ve devlet yöneticiliğinde Kennedyden daha az tecrübeli olduğuda da bir gerçektir.

Birleşik Amerika gibi, fazlasiyle hareketli bir toplumda, Devlet Başkanlığı, büyük enerji isteyen bir iş haline gelmiştir. Üstelik, yüklenmek istedikleri sorumluluğa oranla ikisi de genç sayılan rakip adaylar, Kennedy ile Nixon, Başkanlık seçimi kampanyasına öyle bir hız ve yoğunluk katmışlardır ki, bundan böyle Birleşik Amerika'da, yaşı ilerlemiş hiç bir kimsenin kolay kolay bir Başkanlık seçimi kampanyasını göze alabileceği düşünülemez.

Onun için, bugün, Birleşik Amerika Başkanlığına geçecek kimselerde, görgü ile gençlik arasında bir denge aranması gerekliliği ister istemez ortaya çıkmıştır. Kennedy'nin de, genç yaşına sığdırdığı uzunca ve başarılı siyasal hayatı gözönünde tutulursa, bu dengeyi sağlamış bir kimse olduğundan, ve üzerine aldığı ağır ödevi başarı ile yürütebilmesini mümkün kılacak nitelikleri kendinde toplandığından şüphe edilemez.

Kennedy, yaptığı tâyinlerde, bir yandan memleketinin ve partisinin en değerli ve aydın bazı tanınmış devlet adamlarını, idarecilerini ve düşünürlerini devlet hizmetinde seferber etmek, onların düşünce ve çalışmalarından yararlanmak ve daha işe başlarken dünyada kendi idaresine karşı güven uyandırmak, bir yandan da, bu kadar geniş ve değerli bir yardımcılar kadrosunun başında, kendi kararlarını süratle verip yürütebilme imkânını muhafaza etmek amacını gözetmiştir. En yakın çevresini, önemli mevkilere getirdiği tanınmış devlet ve fikİr adamlarından çok, kolaylıkla ve süratle anlaşabileceği yakın arkadaş ve akranlarından kurmuş olması, bunun belirtisi sayılabilir.

Birleşik Amerika'nın süratli ve açık kararlar vermesine büyük ihtiyaç duyulabilecek bir devrede, Başkan Kennedy'nin, bu ihtiyacı her an karşılayabilecek durumda bulunmayı ön plânda düşünmüş olması, çok umut vericidir.

Dünya barışına Eisenhower'in yapmış olduğu hizmetleri, değişik bir üslûp ve tutumla, Kennedy'nin de devam ettireceğine inanıyoruz. 

Dosyalar

1961.01.20.RE_B.jpg
1961.01.20.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Genç Ulusun Genç Başkanı,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Eylül 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1322 ulaşıldı.