CHP ve Seçim

Başlık: 
CHP ve Seçim 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 2 
Tarih: 
1960-11-23 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
C.H.P. ve seçim

6 Temmuzda kendisiyle konuşan «Cumhuriyet» gazetesi yazarının «Seçimler ne zaman yapılmalıdır?», sorusuna verdiği cevapta, İnönü,

«Süratle umumi seçimlerin yapılmasında saymakla bitmez millî menfaatler vardır»,

diyecek oldu, sanki kıyamet koptu. İnönü'nün bu sözü ve bazı yazarların bu sözü destekliyen birkaç yazısı üzerine Cumhuriyet Halk Partisine yapılmadık hücum kalmadı:

«İktidar hırsı» C.H.P.'de idi!.. «Gözleri iktidardan başka bir şey görmeyen muhteris politikacılar» C.H.P.'de idi!.. Seçimleri «tek kaleli oyun» haline getirmek isteyen C.H.P. idi!..

Bu ithamları yapanlara göre, C.H.P. 27 Mayıs Devriminden sonra meydanı boş bulmuş, iktidara gelebilmek için hemen seçim yapılsın istiyordu!

O gün bu gündür C.H.P., bu türlü yorumlara, haksız ithamlara yol açmaktansa, İnönü'nün 6 Temmuzda ifade ettiği ilk görüşü muhafaza etmekle beraber, erken seçimlerden bir daha söz etmemeyi tercih etti. İnönü'nün «Süratle umumi seçimlerin yapılmasında saymakla bitmez millî menfatler vardır» dediği günden beri, bu sözü doğrulayan birçok olaylar gelip geçtiği halde, C.H.P.'liler, seçimin erken yapılıp yapılmaması konusunda susmağa devam ettiler.

Fakat şimdi de bu susuş kötüye yorulmak isteniyor.

Aylar önce, İnönü'nün seçimler erken yapılmalıdır tavsiyesine sinirlenenlerin, bunu bir an önce iktidara gelme hırsına yoranların başında bazı Demokrat Partililerle bazı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partililer geliyordu. Şimdi, ayni eski D P. lilerle, ayni C.M.K.P.'liler bir yandan kendi aralarında D.P. mirası için rekabete girerken, öte yandan C.H.P.'yi seçimden korkmakla, seçimden kaçmakla itham ediyorlar.

Bu son iddia ve ithamlar, Kurucu Meclisin kurulacağı anlaşılınca ortaya çıkmıştır. Güya C.H.P. Kurucu Meclisin seçimle kurulmasını istemiyormuş! Çünkü millet çoğunluğunun desteğini kaybettiğini anlamış da, onun için seçimin her türlüsünden çekiniyormuş!

C.H.P.'yi seçimden çekinmekle itham edenler bir gerçeği unutuyorlar: Daha İhtilâlden önce, parasıyla, radyosuyla, her türlü zor vasıtasıyla, bütün Devlet gücü, hileli seçim yapmadaki ustalığını göstermiş bir partizan iktidarın elinde bulunurken bile, C.H.P., seçim istemekte, seçimleri kazanacağına güvenmekte idi. D.P. iktidarı da, ne tedbir alırsa alsın, C.H.P.'nin seçimleri kazanmasına engel olamıyacağını anladığı içindir ki, propaganda broşürlerini bile hazırlattığı seçimlerden vazgeçmiş, rejimi bütün bütün değiştirme yoluna gitmişti.

O gün iktidardaki D.P.'den, sırtını Devlet Hazinesine dayamış, radyolu, «Vatan Cepheli», silâhlı D.P.'den çekinmeyen C.H.P., bugün D.P.'nin hayaletinden mi, eski D.P. liderlerinin mahkemede ortaya döküle döküle bitmeyen günahlarından mı çekinecek?.. İktidara gelme umutlarını, kendi gücüne, itibarına değil de, sadece Yassıada'daki eski D.P. liderlerinin yerini alma tertibine bağlamış siyasetçilerden mi ürkecek?.. Böyle bir iddia akla, mantığa sığmasa gerektir.

Ama akla, mantığa sığmasa da, belli ki kendilerini D.P.'nin mirasçısı sayan bazı eski D.P.'lilerle, bu mirası kimseye kaptırmamak isteyen ve 1957'de aldıkları yüzde 7.19 oyu şimdi yüzde 50'nin üstüne çıkarabileceklerini gazete sütunlarında bir riyazî hakikat gibi ilân eden bazı C.K.M.P.'liler, bu iddiaya sarılmaktan başka avunma yolu görememektedirler.

Varsınlar onlar, vaktiyle D.P.'ye oy vermiş yurttaşlardan hiç birinin hâlâ gerçekleri görmediği, hâlâ aldatılabileceği sanısına dayan hayalleriyle, miras hesaplarıyla avuna dursunlar!.. Varsınlar, Kurucu Meclisin üstüne daha kurulmadan gölge düşürmek, böylece, normal demokratik düzene zamanında geçilmesi, genel seçimlerin zamanında yapılması yolundaki gayretleri baltalıyabilmek için uğraşa dursunlar!.. C.H.P., şu geçici devrede Millî Birlik Komitesinin demokratik rejimi bütün teminatlarıyla kurmasına yardım için elinden geleni yapacaktır. 

Dosyalar

1960.11.23.RE_B1.jpg
1960.11.23.RE_B2.jpg
1960.11.23.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“CHP ve Seçim,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 23 Ocak 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1284 ulaşıldı.