Kendi Kendini Doğrulayan İhtilâl

Başlık: 
Kendi Kendini Doğrulayan İhtilâl 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" s. 1 
Tarih: 
1960-11-15 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

Kendi kendini doğrulayan ihtilâl

Askerî idarenin kendi içinde yapmış olduğu ameliyat, İhtilâlin kendi kendini doğrulayışıdır. İhtilâlin, çıkış sebebine ve başlangıçta açıklanan amacına bağlılığı, bu acısız, başarılı ameliyatla bir kat daha sağlamlaşmıştır.

Bu, normal rejime dönüşü, demokrasi hedefine varışı kolaylaştırıp çabuklaştıracak bir tedbir olmuştur. İhtilâlin ilk günlerindeki güvenlik ve huzuru geri getirmiştir.

Devlet Başkanı Sayın Cemal Gürsel'in, Pazar günü basın konferansında belirttiği gibi,

«Türk Milleti'nin kaderi ancak demokratik nizam ve bunun getireceği fazilet havası içinde tekâmül etmeğe bağlıdır.»

Bu kadere aykırı her teşebbüs yenilmeğe mahkûmdur. Sayın Cemal Gürsel'in ve Millî Birlik Komitesinin işbaşında kalan Üyelerinin son kararları bunun yeni bir teyidi ve delilidir.

Bazı kimseler, Türk ulusunun kendi meselelerini demokratik düzen içinde halledemeyeceği sanısı üzerine kurulu bir karamsar felsefeye kapılabilirler. Böyle bir felsefeye bağlanışlarında samimi de olabilirler.

Fakat bu felsefe Türk ulusunun gelişme yönüne aykırıdır.

Böyle düşünenlerin yolu ile Türk toplumunun gelişme yolu eninde sonunda ayrılır.

İhtilâlin altıncı ayında işte böyle bir yol kavşağına gelinmişti. Bu yol kavşağında ayrılık mukadderdi.

Yolları ayrı düşenlerin şahısları ve 27 Mayıs sabahının mutlu hatırası içindeki yerleri elbette gene muhteremdir.

13 Kasım ayrılış kararı, Sayın Gürsel'in de belirttiği gibi, «Şahıslara müteveccih değil», bir «Fikre, inanca, düzenin sağlanmasına matuf» dur. Sağlanacak düzen demokratik düzendir. Gene Sayın Gürsel'in dediği gibi, bu düzenin getirilmesi için millete söz verilmiştir, bu söz «Yerine getirilecektir.» 

Dosyalar

1960.11.15.RE_B.jpg
1960.11.15.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Kendi Kendini Doğrulayan İhtilâl,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 25 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1278 ulaşıldı.