CHP Yeraltına Sığmaz

Başlık: 
CHP Yeraltına Sığmaz 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 13177, s. 1 
Tarih: 
1960-04-08 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

C.H.P. "yer altı,,na sığmaz

Bülent ECEVİT

Kayseri'deki gayrı meşru ve gayrı insanî teşebbüslerinde uğradıkları bozgundan dikkati başka yönlere çevirebilme gayretiyle midir, yoksa, daha ağır bozgunlara uğramağa mahkûm başka bazı karanlık tertiplere hazırlık olarak mıdır, veya kimsenin inanmıyacağı yalanlar yayıp vatandaşı Cumhuriyet Halk Partisinden uzaklaştırmak gibi boş bir umutla mıdır, ya da sırf şaşkınlıktan, ne yaptığını ne dediğini bilmezlikten midir, her ne sebeple ise, Radyo Gazetesi, Salı akşamı, C.H.P. ne yeni bir takım ithamlar yöneltti. Güya C.H.P. yer altı çalışmaları yapıyormuş da, komünistler gibi hücre teşkilâtı kuruyormuş da, böylece komünist metotları kullanarak iktidara gelmeğe uğraşıyormuş!

Yer altı çalışması yapan, gayrımeşru tertiplerin başında bulunan, iktidarda ola ola, kendileridir. Demokrat Parti elinde, Devlet Radyosu yayınları, ancak yer altı çalışması yapan gizli düşman radyolarının kullanabileceği tahripkâr metotları, vatandaşlar arasında ikilik yaratıcı dili kullanmaktadır. Meşruluk dışına çıkan genelgeleri kendileri yayınlamaktadırlar. Basına akseden bu gizli genelgelerden birinde, meşru muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin «yok edilmesi» için, D.P. Genel Başkanı tarafından kendi parti teşkilâtına emir verilmiştir. Böyle gayrı meşru bir emrin uygulanmasında, mensuplarının büyük çoğunluğunu şerefli, vatansever insanlar teşkil eden idare cihaziyle resmî silâhlı kuvvetleri kullanamıyacaklarını anladıkları (hele Kayseri hâdiselerinden sonra daha iyi anladıkları) için de, iktidarda olsa olsa, meşru muhalefet partilerine, vatandaşlara, hattâ yer yer devlet kuvvetlerine karşı, bir takım sokak serserilerini teşkilâtlandırmaya uğratmaktadırlar. Karanlık tertiplerine âlet edebilecekleri adamları, tıpkı o gizli ve yıkıcı faaliyet gösteren, hücre teşkilâtı kuran yer altı partilerinin yaptığı gibi, kimine suç işletip baskı yaparak, kimine doğrudan doğruya para yedirerek, kimini de ruhlarının en zayıf noktasından yakalıyarak, saflarına toplamaktadırlar. Gene tıpkı yer altı çalışması yapan bir gizli siyasi teşkilâtın fedaireleri gibi, ıssız yerlerde siyasi maksatlarla yol kesenler, gazetecilere, siyaset adamlarına sopa ile, silâhla tecavüz edenler bu adamlar arasından seçilmektedir.

Yer altı çalışmasına ihtiyaç duyanlar, yer üstünde, gözler önünde çalışma gücünü kendilerinde bulamıyanlardır. Cumhuriyet Halk Partisi ise, bütün gücüyle yer üstünde, bütün heybetiyle gözler önündedir. C.H.P., istese de yer altına sığınamıyacak, yer altına sığamıyacak kadar güçlü ve büyüktür. Gerçi bir takım bahaneler uydurup, yeni bir takım tertiplere, baskılara baş vurup, Demokrat Parti iktidarı, Cumhuriyet Halk Partisini yer altına itmeğe uğraşabilir. Ama buna da gücü yetmez. Yetse bile, sonu kendisi için iyi olmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir kuvvet yer altına itilecek, hapsedilecek olursa, bütün vatan, içindeki o büyük, o durdurulmaz kuvvetle, bir yanardağ, bir volkan hâline gelir, infilâk eder. O infilâkin lâvları altında da, Cumhuriyet Halk Partisini yer altına itmeğe kalkışanların kendileri yanıp kül olur. 

Dosyalar

1960.04.08.jpg
1960.04.08_B.jpg
1960.04.08_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“CHP Yeraltına Sığmaz,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 3 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1166 ulaşıldı.