Balkan Komitacısı Kim?

Başlık: 
Balkan Komitacısı Kim? 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 13173, ss. 1, 5 
Tarih: 
1960-04-04 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

BALKAN KOMİTACISI KİM?

Bülent ECEVİT

Totaliter partilerin bir özelliği, başta totaliterlik olmak üzere, kendi günahlarını, kendi usul ve vasıflarını, hiç çekinmeden muhaliflerine atfetmeleridir.

Demokrat Parti de, muhalefette iken demokrasi ve hürriyet bayraktarlığı yapıp, iktidara gelince demokrasiye, hürriyete paydos demek isteyen partilerin tipik bir örneği olduğu, bütün hür dünyaca öyle görüldüğü halde, bu özelliği, hiç çekinmeden ve aksi sabit olmasına rağmen, C.H.P. ne atfeder.

Gene Demokrat Parti, Başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından Kızılcahamam'da karşılandığı akşamdan bu yana Kayseri ve çevresinde tertiplenen hâdiselerle kanunsuzluğun en ileri örneklerini verdiği, İnönü'nün şahsında gezi hürriyetini bile ortadan kaldırdığı halde, DP.. nin Radyo Gazetesi, kanunları çiğneme suçunu C.H.P. ye yüklemektedir.

O arada Radyo Gazetesi, dün gece, C.H.P. yi, israrla, Balkan Komitacılığı ile de itham etmiştir.

Oysa, son haftaların hâdiseleriyle bir kere daha görüldüğü gibi, «Balkan Komitacılığı», D. P. nin kendi benimsediği mücadele usullerinin muhassalasıdır. Ama Demokrat Parti bu vasfını da muarızlarına atfetmek suretiyle kendini temize çıkarabileceğini ummaktadır.

Bazı D.P. ileri gelenleri, geçen yaz ortalarında da C.H.P ni Balkan komitacılığı ile itham etmişlerdi. O zaman, şu satırların yazarı, C.H.P. kongrelerinde, bu ithama karşılık olarak şöyle konuşmuştu:

«Demokrat Partililer bizi Balkan komitacılığı ile itham ediyorlar. Oysa, Türkiye'de, Balkan komitacısı denilince, benim bildiğim, herkesin aklına en başta bir kişinin adı gelir. Türkiye'nin o bir numaralı Balkan komitacısı da, çok partili hayata girdiğimizden beri, çok şükür, C.H.P. saflarında değildir.»

Ben, cevabımı bu noktada kesiyordum. Ama, nerede bu ufacık ip ucunu verdi isem, hiç değişmeyen bir adın dinleyiciler arasında fısıldandığını duyuyordum.

Şimdi. C.H.P.'ni Balkan komitacılığı ile itham eden Radyo Gazetesi hazırlayıcısına da teklif ediyorum: Dolaştığı yerlerde, kendisiyle — eğer mümkünse — açık konuşabilecek tarafsız hattâ Demokrat Partili tanıdıklarına bu bilmeceyi gizlice sorsun.

— Türkiye'de, «Balkan komitacısı» denilince en başta kimin adı akla gelir?, desin!

Ve eğer cesareti varsa, kendi tanıdıklarının ve yakınlarının bu bilmeceye verecekleri cevabı Radyo Gazetesinde açıklasın! 

Dosyalar

1960.04.04.jpg
1960.04.04_B1.jpg
1960.04.04_A.jpg
1960.04.04_B2.jpg
1960.04.04_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Balkan Komitacısı Kim?,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 17 Ağustos 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1163 ulaşıldı.