"Kitabe-i Seng-i Mezar"

Başlık: 
"Kitabe-i Seng-i Mezar" 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 13166, s. 1 
Tarih: 
1960-03-26 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

"Kitabe-i seng-i mezar,, (x)

Bülent ECEVİT

Mersin'de yarım kalan kurban, Bolu'da iki katıyla kesildi. 4 aylık bir Orhan'la 4 yaşında bir Safiye, «Bediüzzaman» Saidî Nursî'nin gömüldüğü gün, »Peygamberler» e, «Evliya»ya kurban edildi.

Böylece, Ramazan'da, küfürlerin en büyüğü, bir putperest cinayeti, din adına işlendi.

Kim bu cinayete âlet olan?.. 28 yaşında bir Türk anası!.. 28 yaşında... Demek ki Cumhuriyette doğmuş! Devrimler Türkiyesinde, peçeler kalktıktan, kadın hakları tanındıktan sonra doğmuş! Bir bahtsızlığı var yalnız: Erginlik çağına Demokrat Parti iktidarında girmiş.

Ömrü yeterse, ve birkaç hafta önce Mersin'de Menderes'e oğlunu kurban etmeğe kalkışan «V.C.» li gibi serbest ve siyasi haklarına sahip bırakılırsa, iki çocuğunun kanına girmiş elleriyle, hiç şüphesiz, önümüzdeki seçimlerde Demokrat Partiye oy verecek.

Gazetelerin yazdığına göre, 28 yaşındaki çocuk katili zavallı Hatice, bir süredir hep «Peygamberler»den, «Evliya»dan söz eder, kurbanlar adarmış: Mersin'deki «V.C.» li babaya özenip «Peygamberler»e «Evliya»ya çocuklarını kurban edeceğini söylermiş.

O «Peygamberler»den, «Evliya»dan biri de sizsiniz, Bay Menderes. Belli ki çocuk katili Hatice kadın, sadık bir Devlet Radyosu dinleyicisi imiş; belli ki, «Hür Adam», «Büyük Doğu» okuyucusu imiş; belli ki iktidar büyüklerinden sizin «Peygamber»lik, «Evliya»lık hikâyelerinizi dinlemiş. Bunları okuya dinleye aklını oynatmış, ve sizin yolunuzda kesilen kurbanların, koyundan, danaya, deveye kadar binlerce kurbanın, kanı gözlerini bürümüş.

Demokrat Partinin başlıca propagandası «Memlekete dinî getirmiş» olmak!.. «Din» denilen eğer Demokrat Partinin getirdiği ise, bu din «Müslümanlık» olmasa gerek. Çünkü Müslümanlıkta ne Muhammed'den sonra yeni Peygamberlere yer vardır, ne gökten düşüp kurtulan politikacılara evliyalık payesi verilir. Müslümanlıkta ne «Nurcu»ların anlattıkları gibi mucizelere inanılır, ne tek Tanrılı dinlerden önceki putperestler gibi insanlara kurbanlık hayvan gözüyle bakılır.

Demokrat Partinin getirdiği, din adı altında, siyaset ve menfaat uğruna din bezirgânlığıdır; «Nur» adı altında kopkoyu bir karanlıktır. Öyle koyu bir karanlık ki, kimi anaların babaların gözleri artık çocuklarını görmez olmuştur.

Bolu'lu 28 yaşındaki Hatice'nin günahı, memlekete bu karanlığı getirenlerin günahıdır.

Hatice'nin günahını okuyunca, bizim yüreğimiz sızladı... Bizim kafamızın içi sızladı... Ya siz nasıl oldunuz Bay Menderes?.. Nâsırınızın sızısı dindi mi?

Orhan Veli'nin dediği gibi «Yazık oldu»!.. Yazık oldu, Demokrat Parti iktidarında kafaları aydınlığa kapanmış nice Haticelere... Yazık oldu gözlerini Demokrat Parti iktidarında dünyaya açmış nice Orhan'lara, Safiye'lere!..

--------

(X) Rahmetli Orhan Veli'nin, «Süleyman Efendi» nin nâsırına dair ünlü şiirinin başlığı. 

Dosyalar

1960.03.26.jpg
1960.03.26_B.jpg
1960.03.26_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“"Kitabe-i Seng-i Mezar",” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 27 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1159 ulaşıldı.