Uzak Doğu ve Hindiçini

Başlık: 
Uzak Doğu ve Hindiçini 
Kaynak: 
Son Havadis, "Dünya Politikası" 
Tarih: 
1953-03-12 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
Dünya Politikası

12/3/1953

Yazan: Bülent ECEVİT

Uzak Doğu ve Hindiçini

Hindiçinî’ye dair son günlerde gelen haberler, burada yeni bazı gelişmelerin başlamak üzere olduğuna işarettir.

Bilindiği gibi, Eisenhower idaresi iş başına geçtiği zaman, Amerika, Uzakdoğu’da Komünistleri tam bir hezimete uğratmak için, Çin’i de içine alacak geniş bir cephe açılması fikrini öne sürmüş, ve, Formaza’nın tarafsızlığına son veren kararı ile, bu fikrin tatbikine doğru ilk adımı atmıştı.

Bunun üzerine İngilizler ve Fransızlar, böyle bir teşebbüsün tehlikelerine dikkati çekmişler, Uzakdoğu’da büyük bir cephe açmanın bir dünya harbini başlatmak demek olacağını belirterek, Amerika’ya engel olmaya çalışmışlardı. İngiltere ve Fransa, gayretlerin, Kore ,Hindiçinî ve Malaya’da Komünistlere karşı girişilmiş, bulunan mücadeleler üzerinde teksif edilmesini istiyorlardı. İngiliz Başbakanı Churchill’in de, son Amerika ziyaretinde yeni Amerikan İdaresini buna ikna için çalıştığı açıklanmış, fakat başarı elde edemediği intibaı hasıl olmuştu.

Son haberlerse, o ilk intiba rağmen, neticede İngiliz ve Fransız görüşünün duruma hakim olduğunu, hiç değilse, Amerika ile İngiltere ve Fransa arasında, bu iki memleketi tatmin eden bir uzlaşmaya varıldığını göstermektedir.

Şimdi anlaşıldığına göre, Formoza’nın tarafsızlığının kaldırılması, Komünist Cin üzerinde, sadece, daimî bir tehdit olarak kalacak, ve Komünist Çin’e karşı alınan başlıca müsbet tedbir, bu memlekete stratejik malzeme sevkinin durdurulması olacaktır. İngiliz Dışişleri Bakanı Eden'in Washington’daki görüşmelerinden sonra yayınlanan tebliğ, İngiltere'nin bu hususta Amerika ile anlaştığını açıklamaktadır.

Bunların dışında, Kore’deki müttefik gayretleri arttırılacak ve muhtemelen, ilkbaharda bir büyük taarruza geçilecektir. Eski Birleşmiş Milletler Komutanı General Van Fleet’in sözleri, böyle bir taarruzun başarılı olacağı yolundaki ümitleri kuvvetlendirmektedir.

Ayrıca, Hindiçinî’de Fransa'ya yapılan malzeme ve techizat yardımı arttırılacaktır.

Uzakdoğu’da tek bir cephe acılması fikri cok daha yumuşatılarak, münferit cephelerde Komünistlere karsı girişilmiş bulunan mukavemet ve karşı hücum tesebbüslerinin koordine edilmesi için tedbirler alınacaktır. Bu arada, Amerikan , İngiliz ve Fransız kurmay heyetlerinin zamanla devamlı işbirliğini sağlamak için daimî bir sekreterya kurulmasına çalışılmaktadır. Mareşal Juin’in, Hindiçinî’ye ve Kore’ye yaptığı son ziyaretlerde, bunun için büyük gayretler sarfettiği anlaşılmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin Hindicinî meselesi ile doğrudan doğruya ilgilenmesinin imkânsız olduğunu gören Fransa, bir yandan da, NATO devletlerini buradaki savaşla daha yakından ilgilendirmeye çalışmaktadır. Bunun için Fransa, koz olarak, Avrupa Savunma Topluluğu tasarısını kullanmaktadır. Bu tasarının tatbik mevkiine konmasına, ancak Hindiçinî’de daha çok yardım görürse razı olacağını ima etmektedir. Aksi hâlde, Avrupa Savunma Topluluğuna ancak, kendisine özel bazı haklar tanınması şartı ile girebileceğini öne sürmekte, bunu da, bilindiği gibi, Federal Almanya kabul etmemektedir.

Görünüşe göre Fransa, Hindiçinî meselesinin kendi istediği şekilde ele alınmasını sağlamıştır. Amerika, şimdiye kadar yaptığı yardımlardan ayrı olarak, Vietnam kuvvetlerinin eğitimi için 42.000.000 dolarlık bir yardımda bulunmayı kabul etmiştir. Ancak, buna karşı, Hindiçinî’de Amerikalı müşahitlerin bulunmasını şart koşmaktadır. Bu hususdaki pürüzlerin kısa zamanda ortadan kalkacağına şüphe yoktur.

Kore’deki Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Başkomutanı General Marc Clark’ın bir kaç güne kadar Hindiçinî’ye gideceği haberi de, Amerika’nın Hindiçinî’deki harple çok yakından ilgilenmeye karar verdiğini, ve Uzakdoğu’daki muhtelif cephelerde müttefik gayretlerinin koordine edilmesine başlandığını göstermektedir.

Dün gece gelen bir habere göre de Hindiçinî’deki Fransız Bakanı Jean Letaurneau’nun Avustralya’yı ziyareti sırasında, Avustralya’dan Hindiçinî’ye askerî malzeme ve teçhizat yardımı yapılmasına karar verilmiştir.

Böylelikle Avustralya’nın da dahil bulunduğu Milletler Topluluğunun bas üyesi olarak İngiltere; Amerika. Avustralya, Yeni Zelanda arasındaki Pasifik Güvenlik Paktının bir üvesi olarak Amerika, Hindiçinî’deki savaşa şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla bağlanmış olmaktadırlar.

Bu gelismeler neticesinde, Güney Doğu Asya, Uzak Doğu stratejisinde ön plâna geçmektedir. 

Dosyalar

1953.03.12.RE_B.jpg
1953.03.12.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Uzak Doğu ve Hindiçini,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/114 ulaşıldı.