"Nur"cular ve İktidar

Başlık: 
"Nur"cular ve İktidar 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 13092, ss. 1, 5 
Tarih: 
1960-01-12 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

“Nur„cular ve iktidar

Bülent ECEVİT

Devrim düşmanlığına, gerici hareketlere karşı uyanıklık, Demokrat Parti iktidarını gözle görülür ölçüde rahatsız etmektedir. Böyle uyanıklık belirtileri karşısında, iktidar ileri gelenleri ve sözcüleri, sorumlu Hükümet adamları, en sert tepkileri göstermektedirler.

Aydın gençliğin, devrimleri koruyucu teşebbüslerine, mitinglerine engel olan iktidar, devrimler üzerinde gösterilen hassasiyeti protesto etmek istiyenlerin miting müracaatlarına ıse derhal müspet cevap vermekte, belki de böyle müracaatları bile teşvik etmektedir.

Demokrat Parti iktidarının Cumhuriyet devrimlerine karşı cephe almadığına, gerici hareketlerle birlik olmadığına inanmak artık elde midir?

Bir Said-i Nursî vardır: Maddî varlığını maşlah, sarık ve şemsiye altında ve lüks otomobil karoserilerinde gizleyerek ulûhiyete ermeğe çalışan bu kimsenin dinî görüşleri, Kur'an yorumları bazılarınca değer taşıyabilir; ama bu görüş ve yorumlarını yayarken kanunların yasak ettiği yollara başvurduğu, siyasi maksatlar güttüğü, dini siyasete alet ettiği, memlekette, 31 Mart Vakasından beri türlü örnekleri görülen tehlikeli tahriklerde bulunduğu, hattâ yurt dışından da kuvvet alarak rejim değiştirmeğe çalıştığı, üstelik bu yöndeki çalışmaları sırasında Devletin adliye cihazına ve emniyet kuvvetlerine açıktan meydan okuduğu, kendi bastırıp dağıttığı yazılı vesikaları ile ortadadır.

Buna rağmen, D.P. iktidarı, İstanbul Üniversitesindeki Said-i Nursî müridi öğrencilerin gerici eğilimlerini açığa vurmak uğrunda kanunları ihlâl etmelerine kayıtsın kalabilmek için elinden geleni yapmakta, onların şehir içinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşeri Kanununa aykırı davranışlarına mümkün olduğu kadar göz yummağa çalışmaktadır. Fakat birkaç gün sonra, aynı İstanbul Üniversitesindeki, Atatürk'ün devrimlere bekçilik öğüdünü medenî ve demokratik usullerle yerine getirmek istiyen devrimci gençleri, demokrasiyle asla bağdaşamıyacak bir polis idaresinin sıkı baskısı altına almakta, onların miting müracaatını reddettiği gibi, Üniversite bahçesindeki masum bir toplantılarını da, üniversite bağımsızlığını hiçe sayarak dağıttırmaktadır.

Gerçi bazı iktidar liderlerinin artık Nurculuk hareketinden korkmağa, bu hareketin kendi siyasi nüfuzlarını da kıracak bir ölçüye vardığından kaygı duymağa başladıkları görülüyor Ama, bu hareketin kendisinin mi, yoksa bu harekete karşı alınacak gerçekten müessir tedbirlerin mi, gerilik eğilimlerinden başka pek az dayanağı kalmış Demokrat Parti için daha tehlikeli olacağına henüz karar verememiş oldukları da anlaşılıyor. Bu arada meseleye, memleket menfaatlerinin ne yolda davranmayı gerektirdiği açısından da baktıklarını gösterir bir belirti henüz ortada yoktur.

O yüzden öyle bir çelişme ve kararsızlık içine düşmüşlerdir ki, bir yandan dolaplarında Nurculuk risaleleri bulunan gençler hakkında kovuşturma yapıldığı, öte yandan o risaleleri yazan kimsenin memlekette geniş bir propaganda gezisine çıktığı haberleri, iktidar organı gazetelerde yanyana yayınlanmaktadır. Üzerlerinde Risale-i Nur taşıyanlar yer yer tevkif edilirken, aynı Risale-i Nur, Demokrat Parti iktidarının desteklediği, yer yer parasız dağıttığı, D.P. Ocak binalarının kapılarına yapıştırdığı bir gazetede («Hür Adam») tefrika edilmektedir.

Bu durumda, ortada iki ihtimal vardır. Demokrat Parti, ya, Said-i Nursî ile ve onun adamları ile hâlâ işbirliği yapmakta, aldığı bazı tesirsiz tedbirler kamuflajdan öteye gitmemekte, ya da Said-i Nursî'ye ve emrindeki kuvvetlere karşı kanunların ve memleket menfaatlerinin gerektirdiği müessir tedbirleri alamıyacak bir duruma gelmiş bulunmaktadır.

Her iki ihtimalin de doğru olmadığına inanılabilmesi için, iktidar ileri gelenleri, hele bu konuda iktidar sözcülüğünü üzerine almış görünen Başbakan tarafından, yukarıda ancak birkaç örneğini verdiğimiz çelişme ve kararsızlıklar tatmin edici bir şekilde izah edilmek gerekir. 

Dosyalar

1960.01.12.jpg
1960.01.12_B1.jpg
1960.01.12_B2.jpg
1960.01.12_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“"Nur"cular ve İktidar,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 27 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1133 ulaşıldı.