DP'nin SS'leri

Başlık: 
DP'nin SS'leri 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 13071, s. 1 
Tarih: 
1959-12-22 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

D P.’nin S.S.’leri

Bülent ECEVİT

Nazi sözlüğünde «S.S.», Almanca «Schutzstaffel» in (muhafız kuvveti) kısaltması olarak, Nazi Partisinin ve Parti liderlerinin muhafız birliklerine verilen addı. Bunlar, emniyet ve zabıta kuvvetlerinin hükmü dışında kalan, astığı astık, kestiği kestik, üniformalı zorba birlikleri idi.

Şimdi Türkiye’de de Demokrat Parti, gücünün —neyse ki Nazilere kıyasla pek mahdud kalan gücünün— yettiği ölçüde. bir S.S. teşkilâtı kurmağa çalışır görünüyor.

Türkçe «Sokak Serserisi» nden kısalttığımız bu D.P. li S.S. lerin üniforması bıçkın kılığıdır; alâmeti farikası ispirto kokulu nefesdir; bayrağı küfürlü yafta; tabanca, bıçak gibi adî silâhlar dışındaki D.P. patentli özel silâhları ise ucuna sivri demir geçirilmiş sopa, cam tozu ve taştır.

Demokrat Parti, itibardan ve kuvvetten düştükçe, emrindeki bu S.S. lere, sokak serserilerine güvenmektedir.

Vatandaşa karşı tertiplenen sokak tecavüzlerine, muhalefet Liderine karşı girişilen suikast tertiplerine, muhalif Milletvekillerinin yolunu kesme teşebbüslerine resmî emniyet ve zabıta kuvvetleri alet edilemeyince, onlara, hiç bir şey yokmuş gibi kenarda durmaları emrediliip, meydan S.S. ler için boş bırakılmaktadır. Bu türlü hâdiseler çıkarılmak istenen yerlerde bazan polislerin yaka numaraları sökülüp D.P. li S .S. ler belki resmî polislerin de arasına karıştırılmaktadır.

Vatandaş bu D.P. li S.S. lerle, 1959 ilkbaharında Uşak’ta karşılaşmıştı. Uşak’tan sonra, İnönü’nün geçtiği başka illerde karşılaşmıştı. Daha sonra, C.H. P. li Milletvekillerinin uğradığı Çanakkale’de karşılaşmıştı. Şimdi, Belediye seçimi günü Urla’da da vatandaşa karşı bu D.P. li S.S. lerin, resmî himaye altındaki sokak serserilerinin, saldırtıldığını öğreniyoruz: Nefeslerinde gene ispirto kokusundan alâmeti farikaları, ellerinde gene D.P. patentli özel silâhları...

Vatandaşın sevgisini, güvenini yitirmiş Demokrat Partinin son dayanağıdır bu S.S. ler.

İdare cihazını, emniyet ve zabıta kuvvetlerini kanunsuz baskılara dilediği gibi alet edemeyen bir partinin, sorumluluğunu taşıdığı devlet otoritesine karşı çıkardığı yıkıcı kuvvettir.

Bu D.P.’li S.S.’lerin boyunu bir de genel seçimler günü görmek isteriz.

Ama göremeyiz!

Çünkü sağduyulu her Türk görmektedir ki o gün de bu S.S.,ler meydanı boş bulurlarsa, Nazi S.S.’lerinin Alman milletini sürüklediği gibi felâketlere Türk milleti de sürüklenecektir. 

Dosyalar

1959.12.22.jpg
1959.12.22_B.jpg
1959.12.22_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“DP'nin SS'leri,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1121 ulaşıldı.