Borç

Başlık: 
Borç 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 13047, s. 1 
Tarih: 
1959-11-28 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

BORÇ

Bülent ECEVİT

«Biz borçlu değiliz, vatan bize borçlu.»

Kim söylemiş bu sözü?

«Bu vatanı düşmandan kurtardık» diye, «Bu vatanda bağımsız ve kuvvetli bir devlet kurduk» diye, Atatürk mü söylemiş, İnönü mü söylemiş?

Elbette hayır!

Bu vatanı da, bu vatanla beraber Bay Adnan Menderes’in bu vatandaki çiftliğini de kurtarmış olanların ağzından elbette böyle bir söz çıkamazdı.

Onlar, günün birinde ağızlarından «bu vatan bize borçludur» diye bir söz çıkabilecek kimseler olsalardı. bu vatanın şerefli insanları, vatanın kurtarılmasını onlara bırakmazlardı.

Bu sözleri Bay Adnan Menderes söylemiş!

Hem de gitmiş, huduttaki bir askerî tabyada, bu vatan uğruna ölen şehitlerin yattığı topraklarda söylemiş.

Nasıl rahmetle anmazsınız Orhan Veli’yi:

«Neler yapmadık şu vatan için,

Kimimiz öldük,

Kimimiz nutuk söyledik.»

Ray Menderes de gene nutuk söylemiş.

*

Oysa siz, Bay Menderes, bu vatana neler borçlusunuz!

Bırakalım, dışarıya karşı bu milletin sırtına yüklediğiniz milyarlarca liralık borcu, bırakalım o borçlarla, kütlelerin sefaleti pahasına, çevrenizde yarattığınız ve yaratmakla öğündüğünüz milyonerleri, siz, bu vatana bir kere, hürriyet borçlusunuz, huzur borçlusunuz, can ve mal güvenliği borçlusunuz... Siz bu vatana hür basın, bağımsız adalet, muhtar üniversite, vatandaş için eşit muamele borçlusunuz... Siz bu vatana devrimci ve halkçı bir idare borçlusunuz... Böyle bir idarenin kültür ocakları olan yüzlerce halkevi, binlerce halkodası borclusunuz...

Çünkü bütün bunlar sizin, iktidara geldiğinizde hazır bulup da ilk fırsatta yok ettiğiniz hazinelerdir.

Fakat eğer böyle mânevi hazînelerin hesabı size göre değilse, maddiyata geçelim: Siz bu vatana, kendi vaadlerinize göre paketi 5 kuruşa, eski iktidarın 1950 deki iddiasız hesaplarına göre ise 35 kuruşa Bafra cigarası (şimdi 90 kuruş), kilosu 33 kuruşa beyaz ekmek (şimdi karası 70 kuruş), metresi 55 kuruşa kaput bezi (şimdi 190 kuruş), doların üçte biri değerinde Türk parası (şimdi — o da güya — dokuzda biri) borçlusunuz.

Bunları da bırakalım: Siz, Bay Menderes, «imar» hareketinin şerefini hiç kimseye bırakmadığınıza göre, birçoğu geçimini dede yâdigârı bir ahşap evden, bir küçük dükkândan sağlıyan, bir başka ev yapmak şöyle dursun, kirayla tutacak parası olmayan, onbinlerce yıkım kurbanlarınıza, istimlâkten önce ödenmesi Anayasa emri olduğu halde bugüne kadar ödenmemiş yüz milyonlarca lira borçlusunuz.

Haydi bunları da bırakalım: Hiç değilse Bay Menderes, siz bu vatanın Maliyesine, Hükümet merkezi olarak Cumhuriyet Başkentine eski Payıtahtı tercih ettiğiniz için, eski Payıtahtın padişah saraylarını da belki konforsuz bulduğunuz için Park Otelde devamlı olarak tuttuğunuz 40 odalı katın şimdide kim bilir kaç milyon lirayı bulmuş ücretini borçlusunuz.

*

Fakat bütün bunların üstünde, Bay Menderes, siz bu vatana, 1950 deki kadar âdil ve hür bir seçim borçlusunuz!

Vatanla aranızdaki karşılıklı borçların muhasebesinden korkmuyorsanız, hiç değilse ilk fırsatta bu borcunuzu ödeyiniz! 

Dosyalar

1959.11.28.jpg
1959.11.28_B.jpg
1959.11.28_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Borç,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 20 Ocak 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1108 ulaşıldı.