DP Kendi Derdinde

Başlık: 
DP Kendi Derdinde 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 12939, ss. 1, 5 
Tarih: 
1959-08-12 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

D.P. kendi derdinde

Bülent ECEVİT

TÜRKİYE'de iktidar partisi devlet işleriyle ilişiğini gitgide kesmektedir.

Bakanlıklardan birçoğu aylardan beri boştur. Bu konuda da Anayasa bir yana itilerek boş Bakanlıklara tayinler yapılmamakta israr edilmektedir. Bu isrardan maksadın, iktidar partisi Meclis Grupu içinde umutları uyanık tutup rekabetleri ve yaranma heveslerini kamçılayarak o yoldan liderlerin nüfuzunu arttırmak olduğunu görmeyen yoktur. Eğer bu yorum doğru değilse, 400’ün üstünde üyeli iktidar partisi Grupunda birkaç boş bakanlığı dolduracak kimse bulunamadığına hükmetmek gerekir. Her iki yorum tarzı da Demokrat Parti Meclis Grupunun lehine değildir. Ona rağmen Grup ses çıkarmamaktadır.

Üstelik bazı koltuklar boş da olsa kabine toplanmamaktadır.

Ankara’nın başkent olduğu unutulmuş gibidir. Arasıra, Ankara’ya hâlâ başkent itibarı göstermek nezaketinde bulunan yabancı devlet adamları da gelmeseler, iktidar ileri gelenleri Ankara’ya belki hiç uğramayacaklardır.

Hele son haftalarda, iktidar büyükleri, plâj dinlenmeleri dışında kalan bütün vakitlerini, İstanbul Valiliğinde, yani bir devlet binasında yapılan parti toplantılarına ayırmaktadırlar.

Yüksek kademedeki bu parti toplantılarında görüşülen konular bellidir. Bu toplantılarda, Demokrat Partinin memlekete daha iyi nasıl hizmet edebileceği değil, kendi içinde çökmekten, kendi iç yapısını kemirmiş hizipçiliklerden nasıl kurtulabileceği görüşülmektedir.

İktidarın bazı devlet işleriyle ne yolda ilgilendiğini, son günlerde bütün dünya halkoyunu meşgul eden milletlerarası gelişmeler hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için resmî Radyo Gazetesini açanlar, hemen hemen yalnız, D.P. içindeki hizip çatışmalarının yankılarından dikkati uzaklaştırabilmek umudu ile Cumhuriyet Halk Paıtisine yapılan hücumları dinleyebilmektedirler.

Öyle anlaşılıyor ki iktidar partisi artık, kendi dertlerinden baş kaldırıp memleket işlerine bakamıyacak kadar hastadır. Hastalıktan kurtulmak için bir yandan kendi içinde temizlik yapmak ihtiyacını duymakta, bir yandan da, kendi istekleriyle ayrılabilecek bazı kimseleri milletvekilliğinden «ıskat» la tehdid etmektedir. Yıpranmış adından kurtulursa iç yapısını kemiren hastalıktan da kurtulabileceğini umup, kendine, «vatan cephesi» diye yeni bir ad uydurmakta, fakat bu ad ikiliği, Demokrat Partinin bünyevî hastalığına, şahsiyet ikiliği gibi, hizipçiliği büs bütün önlenmez hâle getiren amansız bir hastalık daha eklemektedir.

Demokrat Parti, belli ki, ancak muhalefete vaktinde geçmenin kendisine yeniden kazandırabileceği enerji ile hastalıklarını tedavî imkânı bulabilecektir. Yoksa, bu partinin, zaten iktidar havasına intibak edememekten ileri gelen hastalıkları, görünüşe göre, iktidarda iken ölümüne sebep olacak, muhalefete düşmeğe bile ömrü yetmeyecektir.

Kendi dertlerinden memleket işleriyle ilgîlenemez hâle gelmiş olmak, belki Demokrat Partiyi fazla üzmüyordur. Fakat memleketi düşünmese de, sırf kendi sağlığını ve varlığını korumak için dinlenmeye çekilmelidir. 

Dosyalar

1959.08.12.jpg
1959.08.12_B1.jpg
1959.08.12_A.jpg
1959.08.12_B2.jpg
1959.08.12_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“DP Kendi Derdinde,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 20 Ocak 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1045 ulaşıldı.