Sovyet-İsrail Münasebetleri

Başlık: 
Sovyet-İsrail Münasebetleri 
Kaynak: 
Son Havadis, "Dünya Politikası" 
Tarih: 
1953-02-13 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
Dünya Politikası

13/2/1953 Son Havadis

Sovyet-İsrail münasebetleri

Yazan: Bülent ECEVİT

İsrail’deki Sovyet Elçiliğinde bomba patlatılarak bazı Elçilik mensublarının yaralanmasına sebeb olan hâdise, Sovyet Hükümetine, arayıp da bulamadığı bir fırsatı vermiştir. Sovyetler bu fırsattan istifade etmekte o kadar istical göstermişlerdir ki, suikaste sevinmiş olduklarına hükmedilebilir. Amerikalı bir Senato üyesi, suikasti bizzat Komünistlerin teşvik etmiş olması ihtimalini bile ileri sürmektedir.

Bilindiği gibi Sovyetler, son zamanlarda, önce peyk memleketlerde, ondan sonra da Rusya’da şiddetli bir Yahudi alehdarlığı kampanyası açmışlardı. Bazı Yahudi doktorların, bilerek yanlış tedavî yapıp Sovyet liderlerini öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandırılmalarından beri bu kampanya gitgide büyümektedir.

Sovyetlerin Marksizmle telif edilemeyecek sistematik bir Yahudi alehdarlığına girişmeleri çeşitli yorumlara yol açmıştır. Bu arada, bağımsız bir İsrail devleti kurulmasından sonra Komünist memleketlerdeki Yahudilerin sadakatine güvensizlik başlamış olduğu; ve, Yahudi alehdarı bir tavır takınmakla, Komünistlerin, Araplar arasında bir sempati uyandırmayı düsündüğü yolundaki yorumlar akla çok yakın gelmektedir.

Bunlardan başka, Yahudi unsurların hemen bütün memleketlerle ilişiği olması da, demirperde arkası memleketlerin dış dünyadan kendilerini büsbütün ayırmak istedikleri şu sıralarda, Yahudi alehdarlığını şiddetlendiren bir âmil olarak düşünülebilir. Komünist olmayan memleketlerde sabotaj ve tahrikcilikle müsbet sonuçlar elde edemeyeceğini anlayan Rusya, giriştiği Yahudi aleyhdarlığı yüzünden bu memleketlerdeki Komünist partilerinin zayıflamasında da bir mahzur görmüyor olsa gerektir.

Yahudi alehdarlığı ile Arap memleketlerini kendine bağlamak, şimdi, Orta Doğuda bir savunma sistemi kurulmasını önleyebilmek için Sovyetlerin elindeki son şansdır.

Fakat, bundan da bir netice elde edebilecekleri şüphelidir.

Sovyetlerin İsraille münasebetlerini kesmesi haberi ile, İngilizlerin Sudan konusunda Mısırla anlaşmaya vardıkları haberinin ayni günde ortaya çıkması, Orta Doğudaki Sovyet gayretlerinin beyhudeliğini gösteren güzel bir tesadüf olmuştur.

Bu bölgede başlıca Batı devletlerile müşterek bir savunma sistemi kurulmasına en büyük engel, Mısır’la İngiltere arasındaki anlaşmazlıktı. Şimdi, Sudan meselesinin hâllinden sonra Süveyş için de bir anlaşmaya varılabileceği ümitleri kuvvetlenmiştir.

Ayrıca, İtalvan Savunma Bakanının Kahire’yi ziyareti, bir Mısır askerî Heyetinin Pakistan’a gitmesi, ve General Necib’in yakında Amerika’ya yapacağı zivaret gibi olaylar da, Orta Doğu bölgesinde bir savunma sistemi kurulması icin gerekli zeminin hazırlandığını gösteren isaretler şeklinde görülmektedir.

Sovyet Rusya’nın İsrail’le münasebetlerini kesmesinden sonra, Arap devletlerile İsraril’in biran önce anlaşması lüzumu daha ön plâna geçmiş olmaktadır.

Bu anlaşmazlığın sona ermesi, hic değilse tehlikesiz bir hâle gelmesi, Orta Doğunun silâhlandırılması önündeki son engeli de kaldırmış, ve bövlece, Sovyetlerin bu bölgedeki bütün gayretleri akamete uğramış olacaktır. 

Dosyalar

1953.02.13.RE_B.jpg
1953.02.13.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Sovyet-İsrail Münasebetleri,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 3 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/100 ulaşıldı.