CHP'li Gençler

Başlık: 
CHP'li Gençler 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-05-26 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/31 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

C. H. P. li Genç er

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın İsmet İnönü, XII. Kurultay sona ererken yaptığı konuşmada, «geleceğimizin selâmeti ve yüceliği»bakımından gençliğe verilmesi gerekli önemi belirterek şunrı söylemiştir:

«Genç nesillerimizin siyasi hayata kendilerini hazırlıyarak yetişmelerini yürekten arzu etmekteyiz. Yetişkin vatandaşların genç yaşlarında münakaşa ve tenkit eder ve bu tenkitleri karşılamasını ve netice çıkarmasını bilir olmalarında gelecek için esaslı faydalar görürüz.

«Cumhuriyet Halk Partisi nesiller arasında mes'uliyet intikalini çok ahenkli bir akım ile hazırlamağa çalışmıştır ve çalışacaktır. Kadın ve erkek Cumhuriyet Halk Partililer, bizler, genç nesillerimizin idealist, inkilâpçı, sağlam iradeli bir karakter taşımalarından iftihar duyuyoruz.»

İnönü'nün C.H.P. saflarına katılmış veya katılmayı düşünen gençlere umut ve güven verici bu sözleri, parti içinde gençlerin durumuna, ön plânda ele alınması gerekli meselelerden biri olarak dikkati çekmektedir.

Memleketimizde milletvekili seçilebilmek için 30 yaşını doldurmuş olmak gerektiğine göre, «nesiller arasında mes'uliyet intikali» nin, daha çok, 30'unu açmış partililer arasında cereyan etmesi normal sayılabilir. Böyle olunca, 30'una varmamış genç partililer, kendilerine karşı ne kadar iyiniyet ve güven beslenirse beslensin, parti içindeki hakları bakımından ne kadar eşitlik tanınmış olursa olsun, ister istemez, ikinci sınıf birer üye durumuna düşebilirler. Bu ise onların, 30 yaşını doldurduktan sonra yüklenebilecekleri ağır sorumluluklara gerektiği gibi hazırlanmalarını güçleştirip geciktirebilir.

C.H.P.'li gençlerin ana teşkilâta bağlı olarak kendi aralarında teşkilâtlanmalarına imkân verilmiş olması, bu mahzuru önliyebilecek çok yerinde bir tedbirdir. Henüz 30'una varmamış C.H.P.'liler, partinin gençlik teşkilâtı içinde, kişiliklerini ve siyasal görgü ve yeteneklerini erkenden geliştirmeğe imkân bulabilirler. Bu teşkilât, C.H.P. nin ana teşkilâtını, yetişmiş, olgun siyaset adamları olarak 30 yaşına giren nesillerle besleyecek çok değerli bir okul yerine geçebilir. Hattâ, Parti içindeki bu siyaset okulu, ana teşkilâtın fikrî çalışmalarını tamamlayıcı, destekleyici bir organ olabilir.

Fakat gençlerin ve daha önce gençlik kollarında çalışmış bazı partililerin XII. Kurultayda yaptıkları tenkitler, henüz gençlik kollarına bu görevleri hakkı ile yerine getirecek bir hüviyet verilmediğini hatırlatmıştır. Gençlik kollarının Parti içindeki durumu, yetkileri ve çalışma şartları, henüz kesin olarak belirtilmemiş, o yüzden de, nazariyatta gençlik kolları diye bir teşkilât bulunduğu için ana teşkilâtta yeteri kadar faal olamıyan gençler, kendilerine ayrılan gençlik kolları içinde de ne yapacaklarını, Partiye nasıl yararlı olabileceklerini bilemez duruma düşmüşlerdir.

Kürsüde konuşan gençlerin dilekleri üzerine XII. Kurultay bu aksaklığı giderebilecek tedbirleri almakla yeni Parti Meclisini görevlendirmiştir.

Yeni Parti Meclisi vakit geçirmeden bu görevi yerine getirirse, Sayın İnönü'nün gençlere verdiği umutları gerçekleştirmiş, onların siyaset hayatı için yetişmelerine, hazırlanmalarına verdiği önemi değerlendirmiş olacaktır.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.05.26.jpg
1956.05.26_B.jpg
1956.05.26_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“CHP'li Gençler,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Eylül 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/621 ulaşıldı.