Halk Evlerinden Sonra

Başlık: 
Halk Evlerinden Sonra 
Kaynak: 
Pazar Postası, Yıl 4, Sayı 2, ss. 1, 10 
Tarih: 
1956-01-08 
Lokasyon: 
Milli Kütüphane 
Metin: 
PAZAR POSTASI

YIL: 4 - SAYI: 2

8 OCAK 1956

Halk Evlerinden Sonra

Bülent ECEVİT

Kültür ve toplum hayatımızda Halkevlerinin bıraktığı yer hâlâ boştur.

Fakat bu boşluk doldurulmadığı için devlete gücenmekle ne aydınlar, ne de Cumuriyet Halk Partisi sorumluluklarını unutturabilirler.

Halkevlerinin kuruluşuna devlet, henüz Türk halkının böyle bir kuruma ihtiyaç duymadığı bir devrede yardım etmişti. Eğer şimdi Halkevlerinin yokluğundan şikâyet ediliyorsa, artık halk bu ihtiyacı duymağa başlamış demektir.

Fakat bir ihtiyacın gerçekliği, karşılaşması yolunda sarfedilen gayretle ölçülür. Halkevleri gibi bir kuruma duyulan ihtiyacı karşılamak yolunda ise, şimdiye kadar, hemen hiç bir gayret sarfedildiği görülmemiştir.

Bütün Batı ülkelerinde Halkevlerine benzer kurumlar vardır. Bunları doğrudan doğruya halkın ilgisi ve zenginlerin yardımı yaşatır.

Henüz Türk halkı ve halk arasındaki zenginler bu yolda neler yapabileceklerini bilmiyorlarsa, bilen aydınların öğretmenleri gerekirdi.

Gerçi yer yer Anadolu'da halkın emeğile, kütüphaneler, amatör tiyatrolar, kültür dernekleri kurulmuştur. Ama bunlar küçük ve dağınık teşebbüsler hâlinde kalmışlardır. Böyle kaldıkları için de memleket ölüçüsünde bir kültürel kalkınmaya, milli kültürümüzün Cumhuriyet devrimlerile çizilmiş olan yolda gelişmesine, gerektiği gibi hizmet etmeleri beklenmez.

Halkevleri Cumhuriyet devrimlerinin kültür ocakları idi. Halkevlerinin kapanmasile, bu devrimler, kendilerini halka benimsetebilecek başlıca eğitim kurumundan yoksun kalmışlardır.

Aradan bunca yıl geçtiği hâlde aydınlar hâlâ kendiliklerinden teşkilâtlanıp Halkevlerinin yerini tutacak bir eğitim kurumu için önderlik edemediklerine göre, bu önderliği gene, devrimlere programında baş yeri vermiş olan Cumhuriyet Halk Partisinin yapması gerekir.

C. H. P. devrimleri kökleştirme gayretlerine devam edebilmek için yeniden iktidara geçmeyi beklerse arada kaybedilmiş olacak zamanı kapatmakta çok güçlük çeker. Muhalefette bulunmak ülkücü bir partinin memleket ölçüsünde kültür faaliyeti göstermesine engel değildir .Tersine, muhalefette geçen yıllar bir partiye bunun için daha bol vakit sağlar.

Türkiyede devrimci çığırı açmış olan bir parti, ilkelerini ve programını halka, ocak bucak ilçe ve il teşkilatı vasıtasile benimsetemez. Bu teşkilât daha çok, bir partinin siyasal faaliyetini yürütmeğe yarar.

Cumhuriyet Halk Partisi, devrimci ilkelerini ve programını halka yayma ve benimsetme işini daha başka bir plânda ele almak, bunun için teşkilât kurabildiği her bölgede Halkevlerinin yerini tutacak kültür ocakları da kurmağa çalışmak zorundadır.

Maddi güçlükler, böyle bir görevin ihmalini mazur gösteremez.

C. H. P için Cumhuriyet devrimlerinin Türk halkına mal olması iktidara gelmekten daha önemli sayılmak gerektiğine göre, bu parti, devrimleri yaymağa hizmet edecek kültür ocaklarının kurulmasına da siyasal faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli teşkilattan daha çok önem vermelidir.
 

Dosyalar

1956.01.08_PP.jpg
1956.01.08_PP_B1.jpg
1956.01.08_PP_A.jpg
1956.01.08_PP_B2.jpg
1956.01.08_PP_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Halk Evlerinden Sonra,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 20 Ocak 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/56 ulaşıldı.