Değişmeyen Adam

Başlık: 
Değişmeyen Adam 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-01-08 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/30 
Metin: 
Günün IŞIĞINDA

Değişmeyen adam

Zonguldak Milletvekili Bay Hüseyin Balık, Demokrat Partiden, «Parti liderinin şahsında Demokrat Partinin mânevi şahsiyetini ve Hükümet Reisi olarak kendisine itimat beyan etmiş olan Parti Grupunun siyasi itibarını zedelemeğe tevessül ettiği için» atılmıştır.

Bu, kötü niyetli bir muhalefet partisinin, iktidardaki Demokrat Partiyi büsbütün gözden düşürmek için ortaya attığı bir iddia değildir. Bu, doğrudan doğruya Demokrat Parti Müşterek Haysiyet Divanının göüşüdür, ve bu görüş, iktidar sözcüsü gazetede yayınlanan bir tebliğle Türk halkoyuna resmen açıklanmıştır.

Bu açıklamaya göre, Parti Genel Başkanı Bay Adnan Menderes aleyhinde sözler söylemek, «siyasi nezaket kaideleri» ne aykırı olduğu gibi, Parti ve Partinin Meclis Grupu aleyhinde de bulunmak demektir. Kim şefe bağlılık gösterirse partiye de bağlı kim şefe bağlılık göstermezse partiye düşman demektir.

Demokrat Parti yüksek kademelerindeki zihniyetin bu olduğu gerçi bilinirdi. İşin hayret edilecek yönü, bu zihniyetin artık parti yüksek kademelerinde, böyle açık açık ifade edilmesinden kaçınılmayacak kadar yerleşmiş olmasıdır. Demokrat Parti idarecilerine bu zihniyet öylesine makul, «siyasi ahlâk kaideleri» bakımından öylesine meşru görünmektedir ki, haysiyet divanı tebliğlerinde halka açıklanmasında bile bir mahzur görülememektedir.

İşte, geçirdiği son sarsıntıdan sonra Bay Adnan Menderes'te bir zihniyet değişikliği bekliyenler için Demokrat Parti Müşterek Haysiyet Divanınca yapılmış çok zamanında bir uyarma!...

Demokrat Parti Genel Başkanında, zihniyetini, hiç değilse tutumunu değiştirmek için en küçük bir istek bulunsa idi, bir milletvekilini gerçekten sırf kendisini tenkid etti diye partiden attırsa bile, bu ihracı halkoyuna başka şekilde izah ettirmek ihtiyacını duyardı.

Fakat iktidar önderinin zihniyetinde, karakterinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Değişen sadece memleketin siyasi havasıdır.

Zihniyet değişikliği şöyle dursun, Bay Adnan Menderes'in konuşma üslûbunda bile değişiklik yoktur. Bir iplik fabrikasının açılışı için gittiği Antalya'daki konuşması sırasında kullandığı ve İstanbul gazetelerinde okuduğumuz bazı sözler, dünyanın hiçbir memleketinde bir devlet adamına yakıştırılamıyacak sözlerdir.

Bunlar, kendini bilir okurlarının duygularına saygı gösterir bir gazetenin sütunlarında, ancak, bir başbakan tarafından Türk halkına hitaben söylenmiş olduğu vakıası inkâr edilemiyeceği için yer verilebilecek sözlerdir.

Zihniyeti bu, konuşma tarzı bu olan bir kimseye, demokratik bir düzene kavuşmak için uğraşan bir milletin kaderi daha fazla emanet edilemez. Türk Milletini özlediği siyasal düzende, Bay Adnan Menderes'in, bir siyaset adamı olarak yeri yoktur.

Bülent ECEVİT  

Dosyalar

1956.01.08.jpg
1956.01.08_B.jpg
1956.01.08_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Değişmeyen Adam,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 4 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/541 ulaşıldı.