10 Günde Kurulan Kabine

Başlık: 
10 Günde Kurulan Kabine 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında", s. 3 
Tarih: 
1955-12-12 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/29 
Metin: 
Günün IŞIĞINDA

10 günde kurulan kabine

Zafer gazetesi önce üstüste iki gün, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmiş olan Bay Menderes'in bütün vaktini bu yolda temas ve teşebbüslerle geçirdiğini yazdı. Üçüncü gün, Bay Menderes'in, Hükümet kurmakla görevlendirildiğinden beri henüz bu yolda herhangi bir temas ve teşebbüste bulunmamış olduğunu açıkladı. 10 gün geçip kabine kurulunca da, gene ilk iddiasına dönüp, Başbakan Menderes'in «istifa ettiği ve tekrar Hükümet Reisliğile vazifelendirildiği günden itibaren, memlekete hayırlı ve feyizli hizmetlerde bulunacak bir kabineyi kurmak için geceli gündüzlü faaliyet» göstermiş olduğunu yazdı; ve, hükümet kurmakla görevlendirildikten üç gün sonra bizzat Bay Menderes'in henüz bu yolda herhangi bir teşebbüs ve temasta bulunmadığını açıklaması üzerine Ulus'ta sorulmuş olan, «Başbakan Menderes üç gündür ne işle meşgul?» sorusuna, «muhalefet erbabının ihtiras, iğbirar ve menfaatler yüzünden, memleketi mutazarrır edecek yollara gitmekten bile çekinmediklerinin 10 günlük taze delilleri» nden biri olarak parmak bastı.

İktidar sözcüsü gazetenin bu şaşkınlığı üzerinde, bu ne dediğini ve hangi dediğine inanılması gerektiğini bilmezliği üzerinde durmağa değmez. Bu günkü iktidarın sözcülüğünü yapmakla görevli bir gazeteye bu kadar şaşkınlığı, insaf sahibi hiçbir kimse çok göremez.

Üzerinde durulmağa değer olan husus, in günlük bir gecikmeden sonra kabinenin aldığı şekildir.

Başbakan Menderes, partisinin Meclis Grupu karşısında kendini kurtarabilmek için, bütün kabine arkadaşlarını istifaya zorlamıştı.

Yeni kurduğu kabinede ise eski bakanlardan 9 u yer almıştır.

Prof. Fuat Köprülü, daha bir kaç ay önce, başarısızlığı ve gaflarile bizzat Hükümet Başkanını zor durumlara düşürdü diye Dışişleri Bakanlığından uzaklaştırılmıştı.

Şimdi Prof. Köprülü gene Dışişleri Bakanı olmuştur.

Meclisteki milletvekillerinin yüzde 80 ini kendi saflarında bulunduran bir parti içinden her bakanlık için, bir değil bir kaç aday çıkabilmesi beklenirdi.

Oysa ki on günlük bir gecikmeyle kurulan yeni kabinede Bay Menderes, bakanlıklardan birini, Millî Savunma Bakanlığını, kendi üzerine almıştır. Demokrat Parti Meclis Grupu içinde Milli Savunma kadar önemli bir bakanlığın emniyet edilebileceği bir kişi bulunamadıysa, bu, çok acıklı bir durumdur.

Eğer iktidar önderi «on günlük geceli gündüzlü faaliyet»ine rağmen bu saydığımız kusurlardan münezzeh bir kabine kurmağa muvaffak olamıyacak idiyse, Başbakanlıktan vaz geçmeliydi.

Yok, kabine buhranının üçüncü günü devlet radyosu ile ilân ettirdiği gibi, hükümet kurma yolunda yapması gerekli temas ve teşebbüslerini ciddiye almadığı, ihmal ettiği için kabinesi bu kadar kusurlu oldu ise, gene Başbakanlıktan vaz geçmeli yahut vaz geçirilmeliydi.

Bay Menderes, beş buçuk yıl içinde dördüncü defa kendisine verilen bir görevi, ya daha iyisine artık gücü yetmediği ya da görevini ciddiye almadığı için, iyi yapamamıştır. Eğer 10 gün bütün gayretini hükümet kurmağa harcamışsa birinci ihtimal, yok eğer uzun zaman bu yolda temas ve teşebbüslerde bulunmadığı doğru ise, ikinci ihtimal kuvvet kazanır.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1955.12.12.jpg
1955.12.12_B.jpg
1955.12.12_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“10 Günde Kurulan Kabine,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 27 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/523 ulaşıldı.