TMTF'nin Hayırlı Bir Kararı

Başlık: 
TMTF'nin Hayırlı Bir Kararı 
Kaynak: 
Halkçı, "Günün Işığında", s. 3 
Tarih: 
1955-05-07 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA :

T. M. T. F.' nin hayırlı bir kararı

Bülend ECEVİT

Türkiye Millî Tabele Federasyonu’nun önümüzdeki yaz tatilinde tatbike başlıyacağı bir kararını okuduk. Bu karar gereğince üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin dersler kesildikten sonra köylere yayılacağı ve çeşitli alanlarda köylüyü aydınlatıp kalkındırmak için çalışacağı bildiriliyor.

Bundan önce de üniversite gençliği zaman zaman böyle teşebbüslere geçer, fakat sonu getirilemezdi. T. M. T. F. nin şimdi işi daha ciddi tutarak, hazırladığı çalışma plânını tesirli bir şekilde tatbik edeceğini umarız.

Üniversitenin ve yüksek okulların uzun tatilleri, Türkiye için en büyük zaman israflarından biridir. Bu boş geçen zamanı memleket hesabına değerlendirme ihtiyacını yüksek eğitim öğrencilerinin kendiliklerinden düşünmüş olmaları şükranla karşılanmaya değer.

Köylüyü çeşitli konularda aydınlatmak ve ona kalkınmanın en verimli ve kestirme yollarını göstermek için sarfedecekleri gayretlerden başlangıçta umdukları sonuçları alamasalar bile, üniversiteli gençler, sırf her yılın birkaç ayını köylüyle beraber, onun hayatını paylaşarak geçirmekle de memlekete büyük bir hizmette bulunmuş olacaklardır. Çünkü şehirli ile, hele aydın şehirli ile, köylü arasındaki uçurum, toplum hayatımızın en büyük boşluğudur. T. M. T. F. nin köy çalışmaları için verdiği karar, her şeyden önce, bu uçurumun üstüne bir köprü atılmasını sağlıyacağı için değerlidir.

Memleketimizde köylünün şehirliyi resmî münasebetler ve iş münasebetleri dışında tanıması için şimdiye kadar hemen hiç bir fırsat olmamıştır. Tatil aylarını köylerde geçirecek öğrenciler köylüye bu fırsatı vermiş olacak, onunla, kendisinden bir şey istemeye, bir şey almaya gitmemiş insanlar olarak kaynaşma imkânını bulacaklardır.

Köylüye doğrudan doğruya yapabilecekleri hizmetler kadar, onu yakın temaslarla tanımaktan elde edecekleri faydalar da memleketin yararınadır. Köylü ne kadar şehirlinin bilgili ve görgüsüne muhtaçsa, memleketin kalkınması yolunda çalışmayı kendine vazife bilen şehirliler de bir o kadar köylüyü tanımaya muhtaçtırlar. İlerde, Türkiye’nin dertlerine karşı gözleri kapalı çareler arama, tanımadıkları, bilmedikleri bir bünyeyi tedaviye kalkışma durumuna düşmekten bu sayede kurtulmaya başlamış olacaklardır.

Üniversite gençlerinin köylerde yapacakları çalışmalardan, bağlı oldukları fakülte ve yüksek okulların da sistemli bir şekilde istifade etmeyi düşüneceklerini, köylere gidecek öğrencilere, kendi konulan içine giren araştırma görevleri vereceklerini umarız. Böylelikle, yüksek eğitimi, memleketteki şartlarla daha yakından ilgili, memleket ihtiyaçlarına daha uygun bir hale getirmek, ve yüksek okullarımızı ders verenlerle ders dinliyenler diye ayrılan birer eğitim müessesesi olmaktan çıkarıp, onlara, öğretenlerle öğrencilerin beraber çalıştıkları yapıcı ve yaratıcı birer bilim müessesesi hüviyetini vermek yolunda da bir adım atılmış olacaktır. 

Dosyalar

1955.05.07_B.jpg
1955.05.07.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“TMTF'nin Hayırlı Bir Kararı,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 3 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/46 ulaşıldı.