Yurtbilgisi

Başlık: 
Yurtbilgisi 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında", Sayı: 11698, s. 1 
Tarih: 
1955-07-15 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/29 
Metin: 
GÜNÜN Işığında

Yurtbilgisi

Devlet Bakanı Dr. Mükerrem Sarol, Giresun konuşmasında, Menderes Hükümetinin çekilmesi için söylenen ve yazılanları cevaplandırarak demiştir ki:

«Başvekil Adnan Menderes ve Hükümeti dimdik, demir gibi ayaktadır ve durmadan dinlenmeden vatan hizmetine devam etmektedir. Aziz milletimizin tâyin ettiği müddet içersinde onu bu yoldan hiçbir kuvvet alıkoyamıyacaktır.»

Dünkü Zafer gazetesinin başyazısında da,

«Eğer mevcut hükümet, halkın seçmediği bir hükümet olsa idi»,

diye bir söz vardı.

İnsanın aklına ilk önce, acaba bu demeç ve yazıdaki «hükümet» sözü ile «iktidar» mı demek istenmiştir, sorusu geliyor.

Fakat öyle olmasa gerek! Çünkü Dr. Sarolun sözleri, doğrudan doyruya Menderes Hükümetinin çekilmesi yolundaki ısrarlara bir cevaptır; Zafer başyazarında da, Bakanlar Kurulu üyelerinin radyo konuşmalarından bahsedilmektedir (Başlık: «Vekiller Mikrofon Başında»).

Buna göre, gerek Dr. Sarol'un demecinde gerek Zafer gazetesinin başyazısında, «hükümet» sözüyle «hükümet» ten, yani Menderes Hükümetinden, bugün icra mevkiinde bulunan Bakanlar Kurulundan başka bir kavram kastedilmiş olamaz.

O halde ortada bir yanlış anlama var demektir. Menderes Hükümetinin çekilmesi için söylenen söz ve yazılan yazıların pek kötü karşılanması da belki bu yanlış anlamadan ileri gelmiştir.

Ortaokulda yurtbilgisi okurken bize şu bilgiyi vermişlerdi:

Türkiye'de halk Büyük Millet Meclisini, Büyük Millet Meclisi de Cumhurbaşkanını seçer. Cumhurbaşkanı, Büyük Milet Meclisi üyelerinden birini başbakanlığa getirir, başbakan da gene Meclis üyeleri arasından Bakanlar Kurulunu teşkil eder.

Bildiğimiz kadar bu konuda, ben ortaokuldan çıktığımdanberi yapılan tek değişiklik, seçim şeklindedir. O zamanlar Türkiye'de seçimler iki dereceli olurdu, şimdi ise tek derecelidir. Bunun dışında, hükümetin kuruluş tarzı ile ilgili bir değişiklik olmamıştır.

Eğer ortaokulda okumuş olduğumuz yurtbilgisi dersinden hatırımızda kalan bu bilgi yanlış değilse, Bay Mükerrem Sarol'la Zafer başyazarının sözlerinde yanlışlık olmalıdır.

Zafer gazetesi «Mevcut hükümet halkın seçmediği bir hükümet olsa idi», diyor.

Bunun «olsa idi» si yok, öyledir! Mevcut hükümet, halkın seçtiği bir hükümet değildir. Olması da imkânsızdır.

Sayın Dr. Sarol'un sözlerine gelince, «dimdik, demir gibi ayakta ve durmadan dinlenmeden vatan hizmetine devam etmekte» olan «Başvekil Adnan Menderes ve Hükümeti» nin vazife başında kalmaları için «aziz millet» leri tarafından herhangi bir müddet tâyini vâki olmamıştır. Kendileri böyle bir müddetin sona ermesinden önce çekilmekten alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur.

Başbakan Bay Adnan Menderes ve Hükümeti istedikleri an çekilebilirler. Buna ne kanunî bir engel vardır, ne de milletin bu yüzden kendilerine gücenmesi bahis konusudur.

Millet, iktidar için Demokrat Parti'yi seçmiştir; Demokrat Partili milletvekilleri arasından, Adnan Menderes Hükümeti yerine başka bir hükümet kurulmasına hiçbir zaman itiraz edemez.

Bunun tersi düşünceler, hükümet konusunda bir yanlış anlamadan ileriye geliyor olmalıdır.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1955.07.15.jpg
1955.07.15_B.jpg
1955.07.15_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Yurtbilgisi,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Eylül 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/417 ulaşıldı.