Zafer Kimindir?

Başlık: 
Zafer Kimindir? 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında", Sayı: 11695, s. 1 
Tarih: 
1955-07-12 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/29 
Metin: 
GÜNÜN Işığında

Zafer Kimindir?

«BURAYA eski hesaplan araştırmaya gelmedik, bizim için mazi gömülmüştür.»

Bu sözleri bir muzaffer kumandan, bir müstevli ordu elinden geri aldığı bir şehirde söylüyordu.

Bu sözleri Mustafa Kemal, 26 Eylül 1922 günü İzmir'de bir Amerikan gazetesinin muhabirine verdiği demeçte, daha yeni mağlûp ettiği Yunanlılar için söylüyordu.

1922 yılında Mustafa Kemal'in, yurdumuzu istilâya kalkışmış, gelip geçtiği yurt köşelerini yakıp yıkmış bir düşman ordusu için söylediği bu sözleri, 1955 yılında, Demokrat Parti adlı bir başka Türk partisinin liderleri, Cumhuriyet Halk Partisi adlı bir başka Türk partisi için hâlâ söyliyemiyorlar.

O Cumhuriyet Halk Partisi ki Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal tarafından kurulmuştu, ve o Demokrat Partili liderler hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mazisi içinden gelmektedirler.

Buraya, bu iktidar mevkiine, sanki sırf eski hesapları araştırmak, ve müşterek bir maziyi, eğer bir günahı var ise o günahında kendilerinin de hissedar oldukları bir maziyi, tedirgin etmek için gelmişlerdir.

İktidar mevkiine gelişlerinin üstünden yıllar geçtikçe bu liderler, eski hesaplarla, mazi ile daha yakından ilgilenmek, onu daha çok deşmek ihtiyacını duymaktadırlar.

Zaferin ertesinde Mustafa Kemal, o yabancı muhabire, «Biz intikam fikrinde değiliz», diyordu.

Demokrat Partili liderlerse, maziden uzaklaştıkça intikam fikrine daha derin saplanmaktadırlar.

İşte bugün, iktidara gelişlerinden 5 yıl sonra, o maziyi deşmek için radyoda «daha aylarca devam edecek» bir kampanya açıyorlar. «Ta ki» diyorlar, «her bahiste mukayeseler yapıla yapıla 1950 ye kadar sürmüş olan idarenin bu memleketi......... ne derecelere kadar mahrumiyet ve ihmale uğratmış bulunduğu tamamiyle ortaya çıkmış olsun ve bu bakımdan da gene hiçbir şey gizli kalmasın!.»

Mustafa Kemalse, «eski hesapları araştırmaya gelmedik, bizim için mazi gömülmüştür.» diyordu.

1922 yılında Mustafa Kemal'in yeni mağlûbettiği bir müstevlî düşman ordusu için söylediği bu sözleri, onlar 1955 te, mazisinin en büyük şeref ve sorumluluk payı Mustafa Kemal'e ait bulunan bir parti için söyliyemiyorlar.

Onun kadar yüksek duygulu, onun kadar âlicenap mı değiller?

Bunu söylemek bize düşmez!

Ama söyliyebileceğimiz iki gerçek vardır:

Birincisi, bir düşman devletin müstevli orduları için bu sözleri söylediği gün, Mustafa Kemal, muzaffer, ve zaferine inanmış bir insandı.

İkincisi, bu sözleri söylediği gün Mustafa Kemal, içinde bulunduğu günün ve gelecek günlerin kendi omuzlarına yüklediği sorumluluktan yılmıyacak, bu sorumluluktan yılıp da gözlerini maziye çevirmiyecek kadar kendine güvenir ve cesur bir insandı.

«1950 ye kadar sürmüş olan idarenin» mazisi, hâlâ sapasağlam ayakta duran bir düşmanmış gibi, Demokrat Partili liderler, 5 yıldır yenip yıkamadıkları, gölgesinden kurtulamadıkları bu maziye karşı, gittikçe artan bir intikam duygusuyla dolup taşmaktadırlar.

İktidarda geçirdikleri her yıl onları biraz daha mağlûp etmiş gibidir.

Radyoları ile, tehdit, hakaret ve tedbirleriyle, ve her türlü imkânlariyle, bu maziye karşı giriştikleri yeni taarruz, bir mağlûbun son ve ümitsiz bir gavretini andırmaktadır.

Kim bilir, belki onlar da Mustafa Kemal gibi âlicenap olabilirlerdi!.

Ne var ki âlicenaplık, zaferine, kuvvetine ve hakkına inanmış insanların gösterebileceği bir haslettir.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1955.07.12.jpg
1955.07.12_B.jpg
1955.07.12_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Zafer Kimindir?,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 8 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/415 ulaşıldı.