Sayın Bayar'ın İzinde

Başlık: 
Sayın Bayar'ın İzinde 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Uzaktan" s. 3 
Tarih: 
1954-12-17 
Lokasyon: 
Milli Kütüphane 
Metin: 
UZAKTAN:

Sayın Bayar’ın izinde

Kuzey Caroline Üniversitesinin Chapel Hill'deki Gazetecilik Fakültesince Türk gazeteciliği hakkında konferans vermek üzere dâvet edilmiştim.

Konferansı sabah erken vereceğim için, geceyi Chapel Hill'de geçirmem gerekiyordu. O gece beni misafir eden Fakülte Dekanı, evine girer girmez bana, «Editor and Publisher» dergisinin son sayısını uzattı, Amerika’daki basın mensupları için yayınlanan bu derginin Türkiye’ye dair başyazısını gösterdi. Tercümesini yolladığım bu başyazı, bugünlerde Halkçı'da çıkmış olmalıdır. (i) Basyazı, Türkiye’de basın hürriyetinin nasıl ortadan kaldırıldığını ve totaliter metodların nasıl uygulandığını anlatıyordu.

Dekan,

— Belki sizi müşkil durumda bırakmış olacağız ama, dedi, yarın konferansınızın sonunda size bu konuda sorular sormaya mecburuz.

O gece Dekan, birçok üniversite profesörlerini evine davetmişti. Hepsi, Cumhurbaşkanı Sayın Bayar’ın bu üniversiteye yaptığı ziyareti anıyor, kendisinden sitayişkâr sözlerle bahsediyorlar!

Bir müddet sonra söz, gazetelerde [...] Türkiye'ye dair çıkan haberler ve «New York Times» la «Editor and Publisher» in başyazılarına intikal etti.

Misafirlerin hepsi, bu haber ve başyazıları okumuşlardı. Güzel hatıralarını sakladıkları Sayın Bayar’ın başında bulunduğu bir iktidarın nasıl olup da böyle bir yol tuttuğuna akıl erdiremediklerini söylediler, ve bu gidişten Sayın Bayar’ın bizzat mesul olmadığı, bütün bu hareketlerin Bayar’ın arzusu hilâfına yapıldığı ümidini belirttiler.

Ertesi sabah konferansımın sonunda sorulan sorular, bana Amerika’daki en sıkıntılı dakikalarımı yaşattı. Hürriyeti insan haklarının en kutsalı bilen bu Amerika’lı üniversite ve basın mensuplarının gözünde ben, diktatörlükle idare edilen bir memleketin zavallı bir gazetecisi idim. Bir Amerika'lı aydının gözünde, bundan daha zavallı, bundan daha acınacak durumda bir insan olamazdı.

O dakikaların utancım, orada sorulan soruların bana verdiği aşağılık duygusunu, yaşadığım müddetçe içimden atabileceğimi ummuyorum.

Amerika'nın bu en eski devlet Üniversitesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bıraktığı güzel hatıralar, artık Türkiye’den gelen kara haber bulutlarila kararmaktadır.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1954.12.17.jpg
1954.12.17_B.jpg
1954.12.17_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Sayın Bayar'ın İzinde,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 24 Şubat 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/330 ulaşıldı.