"Biz İnkilâpların Bekçisiyiz"

Başlık: 
"Biz İnkilâpların Bekçisiyiz" 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-07-29 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

«Biz inkilâpların bekçisiyiz»

Cumhuriyet Halk Partisinin belki de inkılâpçılığı yüzünden uğradığı bir yenilgi üstüne söylenen bu söz, İnönü'nün, Partisine en değerli armağanlarından biri olarak kalacaktır.

Biz bu bekçiliği iktidarda da olsak yaparız, muhalefette de kalsak yaparız.

Duyduğumuza göre, Demokrat Partili hatipler, son seçimlerden önce köylerde derlermiş ki, «Biz size şeriatı da getirecektik, dört karı alma hakkını da getirecektik, ama C.H.P. karşımıza dikilmiş, bunlara engel oluyor.»

Eğer Demokrat Partili hatipler gerçekten köy köy dolaşıp bu sözleri söylüyorlarsa, Cumhuriyet Halk Partisine en büyük hizmeti yapıyorlar, onun şerefine şeref katıyorlar, demektir.

Eğer bu Parti, İnkılâplardan her tavizi gözünü bile kırpmaksızın vermiye hazır bir iktidarın karşısında gerçekten bir engel, bir set olarak duruyorsa, ve durmakta devam edecekse, varsın daha yıllarca iktidara gelmesin!

C.H.P. için en büyük tehlike, İktidar mevkiinden uzak düşmesi değildir. C.H.P. için en büyük tehlike, C.H.P. yi iktidar mevkiine yaklaştırabilmek için, onun omuzlarından İnkılâp bekçiliği görevini kaldırmak istiyenlerdir.

Halk şeriat istermiş, dört karı istermiş, eski yazı, çarşaf istermiş!

Halkın isteklerine boyun eğmeyi şiar edinmiş bir partiye, dürüst parti denilmez. Bir memlekette bir partinin istediği bazı şeyler olur, ve o parti bu isteklerini halka da kabûl ettirmiye çalışır. Memleket için istediği belirli şeyler olmıyan bir parti kurup da yalnız halkın istekleri peşinde koşanlar, ancak, gözü iktidardan başka bir şey görmiyen fırsatçılardır.

Dünyanın herhangi bir demokratik memleketinde, ne iktidardan düşünce, demek halk sosyalizmi istemiyor, oyleyse liberal olmalıyım diyen bir sosyalist parti, ne de iktidardan düşünce, demek halk liberalizmi istemiyor, öyleyse sosyalist olmalıyım [...] . Öyle bir parti görülmüs olsa idi bile herhâlde görülmesile ortadan silinmesi bir olurdu.

Halk İnkılâpları benimsemeyip C.H.P. yi iktidardan uzak tuttu ise, C.H.P. ye düşen, İnkılâpları halka benimsetmek uğrunda eskisinden cok daha büyük bir azim ve fedakârlıkla çalışmak, İnkılâplara eskisinden çok daha fazla bağlanmaktır.

İnkılâplara bağlanmakla C.H.P., gercekleri hiçe sayan, ütopyacı bir parti durumuna gecmis değildir. C.H.P. yi İnkılâplara bağlanmıva memleket gercekleri zorlamaktadır. Bir Ortaçağlar karanlığı içinde kalmış memleketimize getirilmesi gerekil ışık, C.H.P. ye göre, ancak Atatürk Inkılâplarının ışığıdır.

C.H.P. liler, halk istemiyor diye, bu ısığı kendi ellerile söndürecek olsalardı, bir kuru ideale değil, doğrudan doğruva halka ihanet etmiş olurlardı.

C.H.P. den bu ihanet beklenmemelidir! C.H.P. yi bu yola sürüklemek istiyenler varsa, onun saflarından cekilip gitmeli, ve İnkılâpların bekçiliğini omuzlarına yüklenmiş olan bu Partiyi, kaderile basbasa bırakmak anlayışını göstermelidirler!

Bülend ECEVİT

DÜZELTME: Bülend Ecevit’in dünkü yazısında 3 üncü satırın ilk kelimesi «istihdaf» değil, «istihfaf» olacaktı. Özür diler, düzeltiriz. 

Dosyalar

1954.07.29.RE_B.jpg
1954.07.29.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“"Biz İnkilâpların Bekçisiyiz",” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 4 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/283 ulaşıldı.