Gerçeklere Karşı Tedbir

Başlık: 
Gerçeklere Karşı Tedbir  
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-07-18 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Gerçeklere karşı tedbir

Açıklanabilecek şeylerin iktidar için tehlikesi arttığı ölçüde, söz ve yazı hürriyetimiz kısılıyor.

Gerçeklerin bütün memlekete duyurulması iktidarı zor duruma düşürmeğe başlayınca, seçimden seçime muhalefet partilerine radyoda tanınan konuşma hakkı kaldırıldı.

İktisadî ve malî durumumuzun kötüleşmesi inkâr edilemez bir hale gelince, malî itibarımızı sarsacak yazıların yayınlanması yasak edildi.

İsbat edilebilecek yolsuzluklar artınca, gazetelerin elinden isbat hakkı alındı.

Darlık, pahalılık, karaborsacılık alıp yürüdüğü zaman, bunların açıklanmasına karşı tedbirler düşünülmeğe başladı.

Hukuk devletinin temel direkleri yıkılmıya başlayınca, bunu en iyi görebilecek durumda olan üniversite profesörleri söz söyliyemez, yazı yazamaz hâle getirildiler.

Sanki bu iktidarı kaygıya düşüren memleketin dertleri değildir de o dertlerin söylenip yazılmasıdır.

Sanki yaralar açığa vurulmazsa onulacak, dertler dile gelmezse avunacaktır.

Olmıyan şekerin olmadığı söylenmezse sanki ağzımız tatlanacak; paramızın değerinden düştüğü yazılmazsa sanki satınalma gücü artacak; pahalılık yoktur denilirse geçimimiz kolaylaşacaktır.

Hürriyetimiz kısıldıkça, biz vatandaşlar sanki memlekette demokrasinin geliştiğine inanacağız; üniversite baskı, altına alındıkça, sanki iktisat profesörleri iktisadî durumumuzun düzeldiğine. hukuk profesörleri Anayasa’nın ve insan haklarının ihlâl edilmediğine kaani olacaklardır.

Tasfiye edilen memur tasfiye edildiğini gazetelerde okumazsa sanki bu iktidara hayır dua edecek; teminatı kaldırılan yargıç sanki baştakilerin adalete saygı duyduğunu sanacaktır.

Kimse karanlıktan bahsetmese memleket sanki günlük güneşlik olacaktır.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.07.18.RE_B.jpg
1954.07.18.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Gerçeklere Karşı Tedbir ,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 27 Ocak 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/276 ulaşıldı.