Ahmet Beyler, Mehmet Beyler ve İbadullah

Başlık: 
Ahmet Beyler, Mehmet Beyler ve İbadullah 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-07-08 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Ahmet beyler, Mehmet beyler, ve ibadullah

Bu memlekette her yıl binlerce insan Hukuk Fakültelerinde okur, dört yıl süren hukuk öğreniminden sonra staj yapar, avukat olur, yargıç olur. Bazısı da Batı ülkelerine gidip bilgisini oralarda ilerletmek gafletinde bulunur. Ve bu insanlar tam bir şeyler öğrendiklerini, hukuk bildiklerini düşünmeğe başladıkları sırada, gene Hukuk Fakültesi bitirmiş bir Başbakan Meclis’te kürsüye çıkar ve şöyle der:

“Vicdanlarına hitabederek hatırlatmak isterim: Bütün hakikatleri acaba objektif delillerle tesbit etmek mümkün müdür? Objektif delillerle tesbit edilebilenlerin ötesinde bu dünyada suç işlenmez mi? Böyle bir şey söylemeğe imkân yoktur.”

Gene bu Başbakan, sözü “ibadullahın hakkı’na getirerek şunları da söyler:

“Memurun hukukundan bahsediliyor. Âmme hizmeti gören memurun hukuku yanında bir de 24 milyon vatandaşın menfaati vardır. Biz hukuku ibadın koruyucusuyuz, mesulüyüz.”

Ve, “Ahmet beyin, Mehmet beyin hakkı haktır, fakat beri taraftan milletin hakkı mevzuubahis değildir" diye, kişi hakkını herşeyin üstünde tutanlardan dert yanar.

Gene bu Başbakan, birkaç hafta önce de “adalet ve ötesi” diye bir söz etmiş, ve adaletin de ötesinin de Meclis'in takdirine bağlı bulunduğunu bildirmişti.

Bütün bu sözler karşısında en acınılacak Türk vatandaşları, yıllarını hukuk bilgisi edinmek uğrunda harcamış olanlardır.

Yıllarca dökülen göz nuru ile edinilmiş bilgilerini, bir Başbakan çıkıp böyle bir nefeste temelinden çökertivermektedir.

“Adaletin ötesi”nden Başbakan’ın neyi kasdettiğini anlıyamamıştık. Meclis’te üç gün önce söylediği sözlerle şimdi bunu da açıklamış oluyor.

Demek ki “adaletin ötesi”, “objektif delillerle tesbit edilebilenlerin ötesinde” işlenen suçlarla ilgili bir hukuk düzenidir.

Demek ki sayın Başbakan, Yirminci Yüzyılın yarısını dört yıl geçe, dünyevî hukuk biliminin sınırlarını aşmış ve metafizik hukukun yüksek meseleleriyle karşı karşıya gelmiştir.

Bu metafizik hukuk anlayışında, “Ahmet beyin, Mehmet beyin hakkı” yok, “ibadullahın hakkı” vardır.

Bu metafizik hukuk anlayışında adalet yok, “ötesi” vardır.

Gene bu metafizik hukuk anlayışında “objektif deliller” yok, “iradei külliye”nin iktidar mevkiine getirdiği bir şahsa gökten nazil olacak hükmü ilâhiler vardır.

İbadullahın ummanı içinde, Ahmet beyler, Mehmet beyler nedir ki?.. O umman içre eriyip giden birer damla su, birer zerreciktir!

Ne diyor Başbakan: “Biz hukuku ibadın koruyucusuyuz, mesulüyüz” diyor!

Feda olsun Ahmet beyin, Mehmet beyin hakkı hukuku!

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.07.08.RE_B.jpg
1954.07.08.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Ahmet Beyler, Mehmet Beyler ve İbadullah,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 3 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/270 ulaşıldı.