Anadolu'nun Düşünülmeyen Eksiği: Sanat

Başlık: 
Anadolu'nun Düşünülmeyen Eksiği: Sanat 
Kaynak: 
Halkçı, "Günün Işığında", s. 3 
Tarih: 
1955-04-02 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA :

Anadolu’nun düşünülmiyen eksiği : Sanat...

Bülend ECEVİT


Birleşik Amerika Haberler Bürosunun düzenlediği «Amerikan Resim Sanatından Seçme Eserler» adlı bir sergi, büyük şehirlerimizden sonra, şimdi Anadolu’nun muhtelif yerlerinde, o arada, Güney ve Doğu İllerinde de açılacaktır. Öğrendiğimize göre Haberler Bürosu, serginin açıldığı yerlerde, Amerikan resim sanatına dair konferanslar da verdirmektedir.

Amerikalı dostlarımızın sevinçle karşılanması gereken bu teşebbüsü ne zamandır ihmal ettiğimiz bir vazifeyi bize hatırlatıyor. Tek parti devrinde Cumhuriyet Halk Partisi, büyük merkezlerden uzak illerimizde de sanata ilgi uyandırmak için geniş faaliyette bulunurdu. Tek parti devri sona erince, C.H.P. nin elinde bu türlü faaliyeti yürütme imkânları kalmadı.

C.H.P. nin ve ona bağlı halkevlerinin bu sahada bıraktığı boşluk hâlâ doldurulmamıştır. Doldurulması yolunda bir kımıldanış da görülmemektedir.

Bundan önceki bir yazımızda belirttiğimiz gibi, halkevleri kapatıldıktan sonra hiç bir resmî makamın üzerine almadığı çeşitli kültür faaliyetini yürütme görevi, en başta, her şehrin kendi aydınlarına düşer.

Fakat ellerindeki maddî imkânlar dar olan ve bu türlü teşebbüslerde tecrübesi olmayan aydınlarımıza, Millî Eğitim Bakanlığı, belediyeler, ve refahın getirebileceği mânevi nimetleri takdir edebilecek bir zevk inceliğine ulaşmış mahallî zenginler (eğer varsa) önayak olmalıdırlar!

Memleketimizde henüz birçok hayatî ihtiyaçların karşılanmamış olması, sanat hareketlerinin ihmali için bir özür sayılamaz.

Harb ve harb - sonrası yıllarının en sıkıntılı devrelerinde bile Batı memleketlerinde sanat hareketleri durmamıştır.

Harb içinde İngilizler cephelere ressam yolladılar. Harbten sonra Almanlar, yıkılmış evlerinden, hastahanelerinden önce tiyatrolarını, konser salonlarını düşündüler. Ve şimdi görüyoruz, Amerikalılar, yardım etmek istedikleri memleketlerin kültürel ihtiyaçlarına da iktisadî ihtiyaçları kadar önem veriyorlar.

Medenî bir toplum açlığa katlanabilir ama sanatsızlığa katlanamaz.

Açlığa katlanabilmek sırasına göre bir meziyet sayılsa da sanatsızlığa katlanabilmek bir meziyet değildir. Eğer bugün Anadolu sanat hayatının kısırlığından şikâyetçi değilse, bu, bir an önce giderilmesi gereken bir kusurdur.

Türkiye’nin büyük merkezlerinden uzak köşelerinde sanata ilgi uyandırmak için Amerikalı dostlarımızın giriştiği yeni teşebbüs, dileriz, bu yolda kendilerine düşen vazifeleri ihmal eden Türk aydınları, zenginleri ve resmî makamları için bir ikaz yerine geçsin! 

Dosyalar

1955.04.02.RE_B.jpg
1955.04.02.RE_B.txt

Koleksiyon

Etiketler

Alıntı

“Anadolu'nun Düşünülmeyen Eksiği: Sanat,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 25 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/22 ulaşıldı.