Tanrı Islâh Etsin

Başlık: 
Tanrı Islâh Etsin 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1954-04-15 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA:

Tanrı islâh etsin

Demokrat Parti nasıl dört yılda memleketi bugünkü durumuna düşürdü, demokrasiyi ilerleteceği yerde bu kadar geriletti diye düşünür durur, kendimizce birtakım sebepler ileri sürerdik. Fakat takdire değer ki en yerinde teşhisi gene bir Demokrat Partili (Zafer’de içi boş yıldız kimin imzası ise o zat!) koymuş, hastalığı en iyi o izah etmiştir.

Dünkü Zafer’de çıkan yazısında bu zat, partisinden şu sözlerle bahsediyor:

"Dört senedenberi, bir yandan memlekete hizmet, bir yandan da bu hizmet ahlâkı içinde kendi siyasi hüviyetini ikmal ve ıslah etmiye çalışan Demokrat Parti..."

Bu sözlerle, dört yıl önce, daha siyasi hüviyeti ikmal ve ıslaha muhtaç iken memleket idaresini yüklenmiş olduğu açığa vurulan Demokrat Parti, anlaşılan bu ikmal ve ıslah işini hâlâ da bitirebilmiş değildir.

Bu durumda Demokrat Parti birkaç yıl için bir kenara çekilip, rahat rahat kendi siyasi hüviyetinin “ikmal” ve "ıslah”ı ile uğraşsa da, memlekete hizmet işini hüviyeti teşekkül etmiş bir partiye bıraksa, hem memleket, hem de kendi menfaati bakımından daha hayırlı bir yol tutmuş olmaz mı?

Partisi hakkında bu teşhisi yapan yazar, aynı yazının bir başka yerinde de “Halk Partisi ne ekseriyet kazanma ne de hükümet kurma peşindedir” diyor.

D.P. li yazar işte bu teşhisinde yanılıyor!

Önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin çoğunluk kazanma ve hükümet kurma peşinde olmaması için bir sebep yoktur. Halk Partisi, bilhassa siyasi hüviyetine yabancı kalan bazı şahsiyetlerin Demokrat Partiye geçmesiyle, "siyasi hüviyeti ikmal ye ıslah” edilmiş bir partidir. Onun için, memleket idaresinin kendisine verilmesini seçmenlerden istemiye kendini her bakımdan hazırlıklı görmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin “ekseriyet kazanma” ve “hükümet kurma” peşinde olmaması, ancak, Demokrat Parti’nin bu seçimlerde de iktidara geçip büsbütün yıpranmasını istemekten ileri gelebilirdi. Fakat, Demokrat Parti ile beraber memleket de yıpranmaktadır. C.H.P. buna gönül rızası ile göz yumamaz. Demokrat Parti’nin “memlekete hizmet” gailesinden kurutulup “kendi siyasi hüviyetini ikmal ve ıslah etmeye” fırsat bulması bahasına da olsa, C.H.P., bu seçimlerde iktidara gelebilmek ister. Bunu istemek, siyasi hüviyetine güvenen bir parti için, memlekete karşı bir borçtur.

Bir partinin bir yandan “memlekete hizmet”, bir yandan da kendini “ikmal” ve "ıslah” etmeye çalışması, görüldü ki yürümüyor. Türkiye, amatör devlet adamları için bir tecrübe tahtası değildir!

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.04.15.RE_B.jpg
1954.04.15.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Tanrı Islâh Etsin,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 1 Temmuz 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/212 ulaşıldı.