Mayınla Oynayanlar

Başlık: 
Mayınla Oynayanlar 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 2 
Tarih: 
1961-03-28 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi, "Günaydın Yazı Dizisi 1960-61" 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

Mayınla oynayanlar

İkinci Dünya Harbinden sonra, Batı Almanya demokrasisi kurulurken, bugün bu demokrasinin temel direkleri durumunda olan partiler.

— Memlekette şu kadar milyon Nazi sempatizanı var; bunların hepsi seçimlerde oy kullanacaklar; bu oylar kanalize edilmelidir, yoksa bu oylar başıboş bir mayın gibi tehlikeli olacaktır,

diye düşüncelerdi;

—Naziler masumdurlar; mahkûm edilen Nazi Liderleri hakkında da kötü söz söylenmemelidir; yoksa memlekette kardeş kavgası çıkar,

diye konuşsalardı; ve Nürnberg Mahkemesinden veya başka mahkemelerden şu veya bu şekilde yakalarını kurtarabilmiş müfrit bazı Nazileri, yeni kurulan partilerin yönetim kurullarında geniş sayıda görevlendirerek baş köşelere geçirmek için aralarında yarışa girselerdi ne olurdu?

Herhalde, ne bugünkü sıhhatli, sağlam Alman demokrasisi kurulabilir ne de Batı Almanya'da ulusal birlik sağlanabilirdi. Nazi idaresinin ve harbin ne ulusal ekonomide yaptığı tahribat bu kadar çabuk onarılabilir, ne de ruhlara, kafalara aşıladığı hastalıklar bu kadar çabuk ve kökünden tedavi edilebilirdi. Batı Almanya demokrasisi, daha başlangıçta, «Nazi oyları» denen bir oy kütlesinin meydana getireceği «mayın» a çarpıp havaya uçar, Batı Almanya'da kardeş kardeşe düşman kesilirdi.

Batı Almanya'da demokrasi kurulurken bu yola gidilmedi de, o zamana kadar Nazileri destekleyen, mahkûm olmamış büyük kütle ikinci sınıf bir yurttaş kütlesi durumuna mı düştü; hor mu görüldü; aç ma bırakıldı; siyasal haklarından, oy kullanma hakkından mı yoksun tutuldu?.. Hiç biri olmadı!.. Tersine, kısa zamanda onların Nazilikleri de, Nazileri destekledikleri de unutuldu; hepsi yeni bir hayat tarzına, hürriyet rejiminin, demokrasinin, insanlığı yükseltici, insan onurunu koruyucu isterlerine, şartlarına uydular, kısa zamanda demokrasiyi benimsediler; hem kendileri Nazi devrinin günahlarının ikide birde yüzlerine vurulması ihtimalinden kurtuldular, hür oldular, mes'ut oldular, hem de yurtlarına ve Alman demokrasisine yararlı oldular.

Bizde Demokrat Parti, Almanya'da Nazilerin kurduğu kadar zalim, korkunç bir istibdat idaresi kuramamışsa, kurmak istemediği için, veya bu partiyi sonuna kadar, destekliyenler Parti başındakileri frenlediği için değil, sırf gücü yetmediği için, demokrasiyi benimsemiş geniş bir halk kütlesinin, aydın kütlesinin mukavemetini yenemediği için, ve nihayet, Nazilerinki kadar koyu bir istibdat rejimi kurabilmek uğrunda her çareye başvurmayı göze aldığı bir sırada Türk Ordusunu karşısında bulduğu için kuramamıştır.

Yoksa, Nazi rejiminin nitelikleri arasında bulunan istibdat eğilimi, zulüm istidadı, Demokrat Parti iktidarında fazlasiyle vardı. O kadar ki, S. S. birliklerinin benzerini Türkiye'de kurmak için, son bir yılda bu iktidar ciddi faaliyete geçmişti.

Bu durumda, 27 Mayıs sonrasının Türkiyesinde, başlıca parti programı olarak, şu kadar milyon Demokrat Partili var; bunların oyları kanalize edilmelidir, yoksa bu oylar başıboş bir mayın gibi tehlikeli olacaktır.

demek, o oyların sahiplerinde Demokrat Partililik şuurunu kuvvetlendirmekten, ve yeni Türk demokrasisini daha kuruluşunda mayınlamaktan başka işe yaramıyacaktır.

—Haklarında mahkeme kararı olmayan bütün Demokrat Partililer yüzdeyüz masumdurlar; ne iktidardan düşürülüp mahkemeye verilenler için «düşük», ne de onlara hâlâ bağlı kalanlar için «kuyruk» gibi sözler kullanılmamalıdır; yoksa memlekette kardeş kavgası çıkar, demek, memlekette kardeş düşmanlığını önlemenin yolu olmasa gerektir.

Eski Demokrat Partili kütleyi bir suçluluk kompleksi içine düşürmekte elbette hiç bir memleket menfaati olamaz. Fakat üyesi oldukları partiyi demokrasiye yüzdeyüz aykırı gidişinde sonuna kadar desteklemiş olanların masumlukları üzerine bir siyasal propaganda edebiyatı kurmakla da, herhalde, 27 Mayıs İhtilâlinin amacını gerçekleştirmeye, ve eski D.P.'li kütleyi yeni bir demokratik rejimin kuruluşunda yararlı hale getirmeye hizmet edilmiş olmayacaktır.

Yeni kurulan partilerin, yönetim kadrolarına eski müfrit Demokrat Partilileri almak için yarışa, onların itibarlarını yükseltmek uğrunda açık arttırmaya girişmelerinin, yıkılan bir Demokrat Parti yerine, eskisinden çok daha fazla kin ve intikam duygusu ile dolu birkaç Demokrat Parti kurmaktan farkı yoktur.

Eğer Türkiye'de şimdi bazı partilerin tuttukları bu yolu, İkinci Dünya Harbinden sonra Batı Almanya'da bir tek parti tutmuş olsa idi, bugünkü sıhhatli Alman demokrasisinin yerinde nasıl bir rejim, bugünkü sağlam Batı Almanya'nın yerinde nasıl bir ülke bulunurdu, bunu tasavvur etmek güç olmasa gerektir!

Ama ne çareki bazı politikacılar, Türkiye'de böyle bir yol tutmanın, Türkiye ve Türk demokrasisi için tehlikelerini tasavvur edebilmekten âcizdirler.

Bugün Türkiye'de dâva, Demokrat Parti mirasını paylaşma dâvası değil, bu kötü mirası iptal dâvası olmalı idi! Başıboş kalmış bir mayına sahip çıkabilmek için yarışa, rekabete girişilecek yerde, o mayını ortadan kaldırmak, söküp dağıtmak, ve Türkiye'de 27 Mayıs İhtilâlinin sağladığı yepyeni bir zemin üzerinde Türk demokrasisini sağlam ve sıhhatli bir şekilde yeniden kurmak üzere el birliği yapılmalı idi!

Bu zemin üzerinde yeni Türk demokrasisini eski Demokrat Parti malzemesiyle, zihniyetiyle, oylarıyla kurmağa kalkışacak olduktan sonra, 27 Mayıs İhtilâlinin faydası nedir?.. Elbette, eski Demokrat Partililer de oy kullanacaklardır, ve elbette oylarını diledikleri partiye vereceklerdir; fakat o oyları alabilmek için bir takım partiler, eski Demokrat Partiye akrabalık ve benzerlik yarışına girecek olduktan sonra Demokrat Partinin kusuru ne idi?

Türkiye'ye de, Türk demokrasisine de, eski Demokrat Partililere de, hizmet edebilecek partiler, aralarında Demokrat Partiye akrabalık, benzerlik yansına giren partiler değil, eski Demokrat Partililere Demokrat Partiyi ve Demokrat Partililiği unutturmak, daha demokratik, memlekete daha yararlı bir siyasal düşünüş ve davranışı benimsetmek için uğraşacak aralarında bunun için yarışa girecek partilerdir. 

Dosyalar

1961.03.28.RE_B1.jpg
1961.03.28.RE_B2.jpg
1961.03.28.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Mayınla Oynayanlar,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 26 Kasım 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1362 ulaşıldı.