Yedeksubay Öğretmenlere Yardımcı Olunmalıdır

Başlık: 
Yedeksubay Öğretmenlere Yardımcı Olunmalıdır 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 2 
Tarih: 
1960-12-28 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi / Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

Yedeksubay öğretmenlere yardımcı olunmalıdır

Birkaç Gaziantep köyündeki Yedeksubay öğretmenle görüştükten sonra yazdığım 3 yazı (1) üzerine aydınlatıcı mektuplar alıyorum. Mektupları yollayan genç Yedeksubay öğretmenlerden bazısı yazılarımdaki iyimserliğe katılıyor, bazısı da bu iyimserliği aşırı bularak, karşılaştığı güçlükleri anlatıyor.

Köyü ve köylüyü tanımadığı gibi öğretmenlik bilgisi ve tecrübesi de olmayan şehirli yedeksubaylara köy öğretmenliği yaptırmak, yeni ve ağır bir iş.. Bu sistemin sürekli olması düşünülüyorsa, verimi arttırabilmek için, işin öncüsü durumunda bulunan bugünkü yedeksubayların görüşlerinden, tecrübelerinden, ve ne kadar acı olursa olsun dert yanışlarından yararlanılmalıdır!

Bugün Türkiye'de, idealizmle realizm arasında sağlam bir denge kurabilen bir genç kuşak var. Bu kuşağın idealistliği kadar realistliği de yapıcıdır. Gelen mektuplarda bu iki niteliği yanyana ve biribirini destekler halde görmek, insana güven veriyor.

Onların dertlerini, dileklerini, gözlemlerini, mesele üzerine eğilebilecek durumda olan yetkililere, eğitimcilere, aydınlara ve derneklere duyurmayı bir ödev biliyorum.

*

Bingöl'ün bir köyündeki bir Yedeksubay, mektubunda, genel olarak benim iyimserliğimi paylaşıyor. Yedeksubay öğretmenlere askerî üniforma vermenin ve malî durumlarını düzeltmenin faydalı olacağını o da öne sürüyor. Ayrıca bir ihtiyacı hatırlatıyor:

— Bazı bölgelerde kışın, hava şartları yüzünden, şehir ve kasabalarla bağlantı bir kaç ay kesilmektedir. Böyle bölgelerdeki öğretmenlerin, birkaç aylık ihtiyaçlarını, imkân nispetinde, önceden sağlamaları gerekir. Verilen aylık ücret ise, bir kaç aylık ihtiyacı önceden sağlamağa yetmez. Buna bir çare bulunmalıdır, diyor.

Bingöl'deki öğretmen haklı olsa gerek. Ya Yedeksubay öğretmenlerin aylıkları normal yedeksubay aylığı ile bir seviyeye yükseltilmeli ve kendilerine tayin bedeli verilmelidir; ya da, kışın yolları kapanabilecek köylere gönderilen öğretmenlere 2 - 3 aylık ücretleri toplu olarak önceden ödenmelidir!

*

Kayseri'nin bir köyündeki bir yedeksubay öğretmenden aldığım mektup ise, yazılarımdaki iyimserliği düşündürücü bir şekilde eleştirmektedir. Karşılaşılan bazı güçlükleri, belki biraz büyülterek de olsa, açık bir ifade ile belirten bu ilgi çekici mektuptan bazı parçaları, bugün ikinci sayfadaki okuyucunun görüşü sütununa alıyoruz.

Bir Kayseri köyündeki bu yedeksubay gence göre, yedeksubay öğretmenlerin köylerde sağladıkları fayda, meslekten yetişen köy öğretmenlerinin sağladığı faydanın ancak yüzde 20 si kadardır! Bu, fazlaca kötümser bir tahmin olsa gerek. Gaziantep'te görüştüğüm eğitimciler, oradaki yedeksubay öğretmenlerin de aynı yetersizlik duygusu içinde bulunduklarını, bir işe yaramadıklarını sanarak üzüldüklerini; fakat gerçekte, tahmin ettiklerinden çok daha faydalı olduklarını belirtmişlerdi. Öğretim usulleri bakımından bilgi ve tecrübeleri yetersiz bile olsa, şehirden gelmiş aydın gençler olarak, yedeksubay öğretmenlerin köye ve köy okuluna değişik ve geniş bir dünya görüşü getirmekle yaptıkları hizmeti, o yetersizliği fazlasiyle örtecek değerde buluyorlardı.

Zaten, bir Kayseri köyündeki bu yedeksubayın belirttiği gibi, köylü ile aydın şehirlinin, biribirlerini kolay anlıyamıyacak, olaylara değişik açılardan bakacak kadar ayrı düşmüş olmaları, yedeksubaylara köyde öğretmenlik yaptırmanın faydasızlığını değil, tersine, ne kadar faydalı, ne kadar gerekli olduğunu gösterir. Yedeksubayların köyde öğretmenlik yapmaları, başka hiç bir şeye yaramasa, köylü ile aydın şehirliyi biribirinin dilinden daha iyi anlıyabilir, olaylara biribirinin açısından bakabilir hale getirmeye yarayacaktır.

Fakat elbette, yedeksubay öğretmenlerdeki yetersizlik duygusu üzerine de eğilmek gerekir. Sanırım bunun bir çaresi, bu konudaki yazılarımdan birinde ileri sürmüş olduğum gibi, (2) liselere, eğitim metodları ile ilgili bir ders koymaktır.

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı, yedeksubay köy öğretmenlerine yol gösterecek bir dergi yayınlamalı; bu dergide, yedeksubay öğretmenlerin köylerde karşılaşacakları güçlükleri nasıl yenebilecekleri örneklerle anlatılmalı; bazı güçlükler karşısında bazı yedeksubay öğretmenlerin kendi bulabilecekleri hal çareleri tespit edilerek, bu dergi ile, bütün yedeksubay öğretmenlere duyurulmalıdır!

Böyle bir dergi çıkarılıncaya kadar, kendilerine, mevcut eğitim dergilerinden ve kitaplarından gönderilebilir. Halk Eğitim Merkezleri yedeksubay köy öğretmenlerine daha yararlı olacak bir duruma getirilebilir.

Yedeksubay öğretmenlere yapılabilecek bu gibi mânevi yardımlar yalnız Millî Eğitim Bakanlığına da bırakılmamalıdır! Vatandaşlar ve dernekler de, kendi ölçülerinde, bu yardıma katılmalıdırlar! Halkın kendilerine destek olduğu, kendileriyle yakından ilgilendiğini görmek, köydeki öğretmenler için büyük bir destek olacaktır.

Türk — Amerikan Okutma Derneğinin bu yolda bir adım attığını, müracaat eden yedeksubay öğretmenleri bazı eğitim ve çocuk dergilerine abone kaydettirdiğini, Dernek Başkanından aldığım bir mektuptan öğrendim. (3)

Başka bir çok dernekler de buna benzer hizmetlerde bulunabilirler.Kayseri’deki yedeksubay köy öğretmeninin mektubu, ağır şartlar altında hizmetten kaçan bir gencin şikâyetnamesi değil, tersine, hizmet edebilmek için çırpınan, fakat nasıl hizmet edebileceğini, nasıl yararlı olabileceğini bilemediği için üzülen, bunu yolunu, izini öğrenmek isteyen bir gencin Devleti ve vatandaşı yardıma çağırışıdır.

«İdare yoluna gitmek istemiyorum, ne yapayım?», diye soruyor bu genç... «Ne yapayım?», sorusunun cevabı el birliğiyle aranıp bulunmalı, köydeki genç öğretmenlere ulaştırılmalıdır!

----------

(1) «Yedeksubay öğretmenleri: I - II - III»; 17, 18 ve 19 Aralık 1960 tarihli «Ulus» Gazetesinin «Günaydın» sütununda yayınlanmıştır.

(2) «Yedeksubay öğretmenleler: III — Düşünceler»; «Ulus», 19 Aralık 1960.

(3) Bu derneğe müracaat için aşağıdaki adrese yazılabilir:

«Bay Nezih Neyzi
Başkan
Türk - Amerikan Okutma:Derneği
P. K. 8, Bebek, İstanbul.
 

Dosyalar

1960.12.28.jpg
1960.12.28_RE_B1.jpg
1960.12.28_A.jpg
1960.12.28_RE_B2.jpg
1960.12.28.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Yedeksubay Öğretmenlere Yardımcı Olunmalıdır,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 25 Nisan 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/1300 ulaşıldı.