Aydınlık Yol

Başlık: 
Aydınlık Yol 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" s. 1 
Tarih: 
1960-12-16 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

AYDINLIK YOL

Millî Birlik Komitesinden geçen Kurucu Meclisle ilgîli kanunlar, Türkiye'de normal demokratik idarenin yeniden kuruluşu yolunda atılan en sağlam adımdır.

İhtilâli yapan askerî kuvvet, bu adımla, kendi iktidarını hem yetkiler hem zaman bakımından sınırlamakta genel seçimleri beklemeksizin, yetkilerini, halktan gelen bir kurulla geniş ölçüde paylaşmağa razı olmaktadır.

Bu adımı atmakla, Millî Birlik Komitesi, 27 Mayıs İhtilâlinin yapılış sebebine ve Türkiye'de demokrasiyi bütün isterleriyle yeniden kurma ülküsüne bağlılığını olduğu kadar, kendi kendine ve Türk ulusuna güvenini, İhtilâlin ulusca benimsendiğine kesin inancını da göstermiştir.

Nice ihtilâl idareleri, kendi kendilerine veya uluslarına güvenemedikleri, ulusun ihtilâli gerçekten benimsediğine inanamadıkları için, doğru yoldan, ihtilâlin hedefinden kısa zamanda ayrılır, çıkmaza saplanır, iktidarı kendiliklerinden bırakamaz duruma gelirler. Bazıları, bu gibi engellerle gerçekten karşılaşır, bazıları da, kendilerini iktidar hırsına kaptırdıkları için, bu engelleri, gerçekte var olmasa bile, bahane olarak ileri sürerler.

İkinci Millî Birlik Komitesi, ne öyle bir güvenç ve inanç yoksunluğu içindedir ne de iktidarını uzatmak için bahaneler aramaktadır. İhtilâl ne kadar medenice ve ustaca plânlanmış idi ise, şimdi, ihtilâl rejiminden normal demokratik rejime geçiş de o kadar medenice ve ustaca plânlanmış olmaktadır.

M.B.K., demokrasiyi hedef olarak, amaç olarak benimsemekle yetinmeyerek, demokrasiye varış yolunun da bir ihtilâl rejimi şartları içinde mümkün olan en demokratik yol olmasını sağlamaktadır.

Tarih, sırf kullanılan araçların gözetilen amaca uygunsuzluğu yüzünden amacına varamamış, kendine bağlanan umutları gerçekleştirememiş ihtilâl örnekleri ile doludur. Türkiye'deki 27 Mayıs İhtilâlinin bu acıklı örneklerden biri olmayacağına şimdi her zamankinden daha çok inanılabilir.

Millî Birlik Komitesinin, Prof. Turhan Feyzioğlu başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Öntasarıda yaptığı değişiklikler, daha çok şekle aittir. Millî Birlik Komitesine tanınan yetkilerin bazı noktalarda arttırılışı, Kurucu Meclisin demokratik hüviyetini zedelemiyecek ölçüler içinde tutulmuştur. Böylece, Bilim Kurulunun hazırladığı Kurucu Meclis Öntasarısıyla uyanan umutlar, Millî Birlik Komitesinin Kurucu Meclis için çıkardığı kanunlarla da doğrulanmıştır.

Şimdi, amacımız daha çok belli, yolumuz daha açık ve aydınlıktır. Bir ihtilâl yarım yılını doldurduktan sonra, amacının böylesine belli kalabilmesi, yolunun kapanacak, gölgelenecek yerde, böylesine açık ve aydınlık duruma gelebilmesi, bir ulus için, tarihte eşi belki görülmemiş bir mutluluktur.  

Dosyalar

1960.12.16.RE_B.jpg
1960.12.16.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Aydınlık Yol,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Eylül 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1291 ulaşıldı.