Kurucu Meclis ve Sorumluluğun Paylaşılması

Başlık: 
Kurucu Meclis ve Sorumluluğun Paylaşılması 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 2 
Tarih: 
1960-11-19 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

Kurucu Meclis ve sorumluluğun paylaşılması

Kurucu Meclisin sağlayabileceği en büyük fayda, gerek mevcut siyasal partilerin gerek bu Meclise temsilci gönderecek başka teşekküllerin, içinde bulunduğumuz geçici devreye ait her türlü sorumluluğu, Millî Birlik Komitesi ile, yani 27 Mayıs İhtilâlini yapan kuvvetle, paylaşmaları olacaktır.

Bu, ihtilâlin boşa gitmemesi, geleceği de etkileyebilmesi, geleceğin de yolunu çizebilmesi için belki en büyük teminattır.

İhtilâl idaresiyle böyle bir sorumluluk ortaklığına girmek, doğrusunu söylemek gerekirse, 13 Kasım Pazar sabahına kadar, büyük riskler göze almak demekti. Çünkü o sabaha kadar, geçici devrenin neler getireceği, hattâ gerçekten geçici olup olmayacağı bilinemiyordu. Bazı M. B. K. üyeleri, Sayın Cemal Gürsel'in Pazar akşamı Çankaya'daki basın konferansında naklettiği bir deyimle, bazı «bombalar patlatmak» niyetinde idiler. «Ülkü ve Kültür Birliği» tasarısından anlaşılabildiği üzere, bunlar, Türk toplumunu, Türk siyasal düzenini alt üst edebilecek, Türk ulusunun teminatlı bir demokratik rejime kavuşma umudunu havaya uçurabilecek «bombalar» di. Bu «bombalar» ın sorumluluğunu paylaşmak, bu «bombalar» yüzünden büyük hayal kırıklığına uğrayacak ve büyük ıstırap çekecek halkın temsilcileri için, hele sonradan o «bombalar» ın tahribatını onarma ödevine talip olacak siyaset adamları için, kolay olamazdı.

Bunu bildikleri, siyaset adamlarının ve başka halk temsilcilerinin böyle «bombalar» ı patlatma sorumluluğuna katılmayı pek istemiyeceklerini sezdikleri için olacak, şimdi Millî Birlik Komitesi dışında bırakılan grup da, Kurucu Meclise hiç taraftar görünmüyordu. O grup, bir «Danışma Meclisi» ne bile güçlükle razı oluyordu. Çünkü, «bombalar» ı patlatabilmenin bir şartı, dar bir çevrede ve gizlilik içinde iş görebilmek, kapalı kapılar ardında hazırlık yapabilmekti.

Yeni Millî Birlik Komitesini teşkil eden sağduyulu kimselerin iyiniyetleri, — veya, gidenleri iyiniyetten yoksunlukla itham eder görünmemek için başka bir ifade kullanalım — yeni M. B. K. üyelerinin, Türk ulusuna mal olmuş demokrasi ülküsünü yürekten benimsedikleri, artık memleket yönetiminde, Türk toplumunun geleceğini tayin edecek toplantılarda gizliliğe ihtiyaç duymayışlarından, Büyük Mület Meclisi salonunun dinleyici balkonlarını halka ve gazetecilere açmağa hazır oluşlarından bellidir.

Millî Birlik Komitesinin işbaşında kalan Üyelerinin, işbaşından uzaklaşanlarla ne bakımdan anlaşamadıkları şimdi çok iyi biliniyor. Bu anlaşmazlığın mahiyetini, Devlet Başkanı Sayın Gürsel açık açık söylemistir. Bu anlaşmazlığın mahiyeti, Millî Birlik Komitesinde kalanlarla, Türkiye'de İhtilâli ve demokrasiyi benimseyen bütün unsurların çok iyi anlaşabileceklerine kesin bir delildir. Artık İhtilâli ve demokrasiyi benimseyen herkes, Millî Birlik Komitesiyle bir sorumluluk ortaklığına, hiç çekinmeden, gönül rahatlığıyla girebilir.

Şimdi kurulacak bir Kurucu Meclis, İhtilâlin yapılış ve destekleniş sebebine bağlı kalanlardan mürekkep bir Millî Birlik Komitesiyle bu geçici devreden sonra memleket hayatında rol oynayacak unsurların temsilcilerini tam bir iş ve kader birliği içine sokabilir.

Bunun için Kurucu Meclisin yetkileri öyle düzenlenmelidir ki, şu geçici devrede verilecek kararların, demokrasiyi ve devrimleri teminat altına alacak tedbirlerin, geniş halk kütlelerini esenliğe ve refaha kavuşturmak için girişilecek reformların sorumluluğunu yarın kimse yalnız Millî Birlik Komitesine yükleyemesin!.. Kurucu Meclis yoluyla Türk ulusu bugünden İhtilâlin ve İhtilâl idaresinin bütün sorumluluğunu, İhtilâli yapanlarla, İhtilâl idarecileriyle paylaşmış olsun!.. Yarın memleketin siyasal ve sosyal hayatında rol oynayacak durumda bulunanlar, bu geçici devrede ortaya konacak ilkelere, kurallara, tarih önünde şimdiden bağlansınlar..

Kurucu Meclisin yetkileri bunu, bu kadar ve sorumluluk ortaklığını sağlayacak yolda düzenlenirse, Millî Birlik Komitesi, eserinin kalıcı olacağına, 27 Mayısta yanan ışığın kuşaklar boyunca yanar kalacağına, gönül rahatlığıyla güvenebilir. 

Dosyalar

1960.11.19.RE_B1.jpg
1960.11.19.RE_B2.jpg
1960.11.19.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Kurucu Meclis ve Sorumluluğun Paylaşılması,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 2 Ağustos 2021, https://ecevityazilari.org/items/show/1281 ulaşıldı.