Adalet Bakanı İstifa Etmelidir

Başlık: 
Adalet Bakanı İstifa Etmelidir 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 13078, s. 1 
Tarih: 
1959-12-29 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Adalet Bakanı istifa etmelidir

Bülent ECEVİT

Devlet Radyosunda okunan «Vatan Cephesi»ne katılanlara ait listelerde sahte adlar bulunmasına daha yeni alışabilmiştik ki, şimdi bir de, yayın yasağına ait bir mahkeme kararının altındaki imzanın gerçek olup olmadığı meselesi ortaya çıktı.

Milletlerarası Basın Enstitüsünün Türkiye’deki basın rejimiyle ilgili bildirisine yayın yasağı koymanın hukuka ve kanunlarımıza uygunsuzluğunu unutturacak kadar ağır bir kanunsuzluğa, bu yasak kararının alınış, yazılış ve imzalanışında sapılmış olduğu şüphesi artık zihinlere yerleşmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Savcısının bu konuda «Dünya» Gazetesine gönderdiği yalanlamadaki tevillere Pazar günü aynı gazetede Bediî Faik dört başı mamur bir cevap verdi.

Öyle ki, Nöbetçi Sûlh Ceza Hâkiminin el yazılı kararı altında bulunan ve «F. Emet»ten başka, nihayet «F. Emset>>ten başka bir okunuş şeklinin yakıştırılması imkânsız olan imza, aslında gerçekten Sami Tanrıverdi adlı yargıca ait olsa bile, karar üzerinde doğan şüpheler kendiliğinden dağılmayacaktır.

Bu mesele, ciddî, tatmin edici bir tahkikat konusu yapılıp gerçek ortaya çıkarılmazsa, daha önceki birçok yayın yasaklarının da kanunî usullere uyulmaksızın muvazaalı olarak hazırlandığına dair sanı ve söylentiler büsbütün kuvvet kazanacak, bu yüzden Türk adliyesinin de, Demokrat Parti iktidarının da, itibarı, medenî âlemde hazmedilemiyecek kadar ağır tahribata uğramış olacaktır.

Şimdiye kadar belki birçok vatandaşlar böyle sanı ve söylentilerin kuruntudan öteye geçmediğini düşünebiliyorlardı. Fakat Millelterarası Basın Enstitüsü bildirisiyle ilgili yayın yasağı üzerine uyanan şüpheler dağılmadıkça, vatandaşın artık o söylentilere de inanması önlenemiyecektir.

İmzası ve gerçekliği şüpheli mahkeme kararı hâdisesinin açığa vurulması üzerine, «Dünya» gazetesine yolladığı yalanlamadaki ve başka gazetelere verdiği demeçlerdeki tevil ve meydan okuma gayretleriyle, İstanbul Savcısı, sorumluluğu kendi üzerine almış bulunmaktadır.

Bu durumda, aklın, mantığın, insafın asgarî icabı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı hakkında vatandaşı tatmin edici bir tahkikat açılmasıdır.

Böyle bir tahkikatın tatmin edici olabilmesi için de asgarî şart, Adalet Bakanının istifa etmesidir. Çünkü, Adalet Bakanlığının bir memuru olan Savcının, söz konusu yasak kararı ile ilgili tutumunda veya bu karar üzerine yapılan neşriyatla ilgili yalanlama ve demeçlerinde, Adalet Bakanının bilgisi dışında hareket etmiş olduğu, veya Bakanın bilgisi dışında hareket ettiği halde mevkiinde tutulduğu düşünülemez.

Bahis konusu olan, yalnız Adalet Bakanının, yalnız Demokrat Parti iktidarının değil, Türk adliyesinin, dolayısiyle Türk devletinin itibarıdır.

Devletin itibarı uğrunda bir istifa mektubunu esirgememenizi istemek aşırı bir istek olmasa gerektir Bay Esat Budakoğlu!

Hâdisede sizin herhangi bir sorumluluğunuz bulunmadığı meydana cıkarsa, Adalet Bakanlığına geri gelmenize hiç bir engel kalmaz.  

Dosyalar

1959.12.29.jpg
1959.12.29_B.jpg
1959.12.29_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Adalet Bakanı İstifa Etmelidir,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Eylül 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1125 ulaşıldı.