Atatürk'e Saygısızlık

Başlık: 
Atatürk'e Saygısızlık 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 12924, s. 1 
Tarih: 
1959-07-28 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Atatürk’e saygısızlık

Bülent ECEVİT

İKTİDAR sözcüsü «Zafer» gazetesi, iki gün önce bu köşede çıkan «Değere ceza» başlıklı yazımıza, Demokrat Parti iktidarının gençliğe karşı davranışı hakkında söylediklerimize, sinirlenmiş; «Atatürk’e saygı şarttır» başlıklı bir yazı ile, bize, Atatürk’e saygı dersi vermeğe kalkışıyor!

Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk’e ve Atatürk’ün eserlerine saygıyı, ilkin, kendi ön ayak oldukları saygısızlık yüzünden, kanunla korunmağa muhtaç hâle getiren, sonra da «Büyük Doğu» «Hür Adam», «Köylü» gibi kanun dışı, hattâ Anayasa dışı yayın organlarına, Atatürk’ü ve Atatürk’ün eserlerini koruyucu bu kanunu bizzat çiğneten kimseler, bu yazıda, Atatürk’e saygının yolunu izini öğretmek iddiası ile bir kere daha onun hatırasına karşı çıkıyor, bir kere daha ona saygısızlık gösteriyorlar.

«Zafer» e göre, «İşine geldiği yerde Atatürk’ün gazetesi olduğunu iddia ederek o millî sevgiyi istismara çalışan aynı Ulus, Atatürk’ün en büyük eserlerinden biri olan Lozan’ı hâdisede vazifeli bir memur, mümessil olan bir şahsa mal ediyor» muş!

Bize «Atatürk'e saygı» dersi vermeğe kalkışanlar, onun Büyük Nutkundaki sözlere gereken saygıyı gösterselerdi, Lozan başarısında İnönü’ye en geniş hisseyi ayıranın bizzat Atatürk olduğunu düşünür; Lozan Konferansı sona erdiği zaman, onun, İnönü’ye yolladığı telgrafdaki «memlekete bir silsile müfid hizmetlerden ibaret olan ömrünüzü bu defa da tarihî bir muvaffakiyetle tetvîç ettiniz» sözlerini, o mahut tekzib alışkanlıkları ile tekzibe cür’et etmezlerdi.

Fakat bir an için farz edelim ki «Zafer» haklıdır, ve bizzat Atatürk'ün söylediklerine rağmen, Lozan zaferinde İnönü’nün hiç bir şahsî başarı hissesi yoktur: Eğer gerçek bu ise; eğer, «Atatürk’ün en büyük eserlerinden biri olan» Lozan başarısında, şimdiki muhalefet lideri İnönü’nün, gerçekten ancak «hadisede vazifeli bir memur» kadar hizmeti geçmiş ise, D.P. iktidarının Lozan yıldönümünü bilmezlikten gelişi, kutlamak isteyenlere engel oluşu, ve daha 4 gün önceki yıl dönümünde bu zaferden resmî ve gayri resmî yayın organlarında bir kelime ile olsun bahsettirmeyişi, bizzat Atatürk’e karşı saygısızlığın en yeni ve en açık bir örneği sayılmaz mı?

İktidar sözcüsü gazete, «Ulus» un Lozan’la ilgili neşriyatı hakkında mütalâa yürütmeden önce, kendisinin ve sözcülüğünü yaptığı iktidar partisinin, Lozan yıl dönümünü kutlamaktan kaçınmaları, bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin bu hukukî temelini unutmağa ve unutturmağa çalışmaları nedendir, onun hesabını versin! 

Dosyalar

1959.07.28.jpg
1959.07.28_B.jpg
1959.07.28_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Atatürk'e Saygısızlık,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 25 Eylül 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1033 ulaşıldı.