Guggenheim Resim Yarışması

Başlık: 
Guggenheim Resim Yarışması 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-04-22 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/31 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Guggenheim Resim yarışması

Türkiye'de Batı resminin ancak yüz yıllık bir tarihî vardır. Ona rağmen bu sanat kolunda açtığımız mesafe küçümsenemez. Bugün resim sanatının Türkiye'de bütün başka sanatlardan daha ileri olduğu bile söylenebilir.

Fakat şimdiye kadar ressamlarımızın çalışmaları Milletlerarası ölçülerle değerlendirilme imkânını bulamamıştır. Dar bir çerçeveye kapanıp kalmak, başlangıçta umut verici adımlar atan birçok Türk ressamını kısa zamanda kısırlaştırmıştır. Böyle dar bir çevrenin değer ölçülerine göre kendilerini ayarlıyan ressamlara, zamanla, hız kesici bir güvenlilik duygusu gelmektedir.

Bu duygunun ne kadar zararlı olabileceği, 1954 yazında Yapı ve Kredi Bankasının düzenlediği resim yarışmasında görülmüştür. Milletlerarası Sanat Tenkitçileri Kongresinin o sıralarda İstanbul'daki toplantısını vesile bilen Banka, Lionello Venturi, Paul Fierens, ve Sir Herbert Read gibi dünyaca tanınmış 3 büyük sanat tenkitçisinden bir jüri kurmuştu. Dünyanın neresinde olsa Bir Numaralı Jüri sayılabilecek bu 3 kişilik heyetin yaptığı seçme, kendi dar çevremizin değer ölçülerini temelinden sarsmış, ve kendilerini dev aynasında gören bazı Türk ressamlarını adeta isyan ettirmişti.

Venturi, Fierens ve Read, bazılarının iddia ettiği gibi yanılmış olsalar bile, kendi değer ölçülerimiz hakkında içimize ilk defa ciddi bir şüphe sokmakla, herhalde Türk sanatına, farkında olmadan büyük bir hizmette bulunmuşlardı.

Şimdi karşımıza, Türk ressamlarının çalışmalarını, hiç değilse 2 yılda bir milletlerarası ölçülerle değerlendirebilmek için eşsiz bir fırsat çıkmıştır. Bu fırsat, Türk resmine, eğer hak ediyorsa, dünyaca tanınma yollarını da açabilecektir.

Birleşik Amerika'nın başlıca sanat vakıflarından olan Solomon R. Guggenheim Vakfı, 2 yılda bir milletlerarası bir jüri tarafından seçilecek bir resme verilmek üzere 10.000 dolarlık bir mükâfat koymuştur. Bundan başka, ayni Vakıf tarafından, (1) Kuzey ve Güney Amerika, (2) Avrupa ve Afrika, (3) Asya ve Avusturalya bölgeleri için 1000 er dolarlık 3 bölge mükâfatı ile, 16 memlekette dağıtılmak üzere, gene 1000'er dolarlık 16 mahallî mükâfat daha konulmuştur.

Guggenheim Vakfının desteklediği bu yarışmalar, dünyanın 3 büyük sanat teşekkülü olan Milletlerarası Müzeler Konseyi, Milletlerarası Sanat Tenkitçileri Birliği, ve Milletlerarası Plâstik Sanatlar Birliği tarafından düzenlenecektir.

Bu teşekküllerden üçüne de üye olan memleketlerin sayısı şimdilik 16'ıdır. Başka memleketlerde bu teşekküllerin şubeleri açıldıkça onlar da yarışmalara katılabileceklerdir.

Türkiye'de yalnız Milletlerarası Sanat Tenkitçileri Birliğinin Şubesi vardır. Eğer, memleketimizdeki Sanat Müzesi Müdürlerile ressamlar aralarında birleşerek, Milletlerarası Müzeler Konseyi ile Milletlerarası Plâstik Sanatlar Birliğinin de birer şubesini en geç 1 Haziran 1956'ya kadar kurabilirlerse, o zaman, Türk ressamları, Guggenheim Vakfının ilk yarışmasına katılma fırsatını bulabileceklerdir.

Müze müdürlerimizle ressamlarımızın, Türk resmine büyük faydaları dokunabilecek böyle bir fırsatı kaçırmamak için sür'atle teşebbüse geçeceklerini umarız.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.04.22.jpg
1956.04.22_B.jpg
1956.04.22_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Guggenheim Resim Yarışması,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 23 Şubat 2019, http://ecevityazilari.org/items/show/595 ulaşıldı.