Kalkınma Tatili

Başlık: 
Kalkınma Tatili 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-04-08 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/31 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Kalkınma tatili

«Seyhan Barajının açılışı dolayısile Meclis 10 gün tatil»...

Bu, 5 nisan tarihli Zafer gazetesinin birinci sayfasında çıkan bir başlıktır!

Demokrat Partili Seyhan milletvekillerince «bu muazzam tesislerin bütün mebus arkadaşlar tarafından tetkikine imkân vermek üzere...» yapılan bir teklif 4 nisan günü oya konularak iktidar çoğunluğu tarafından kabul edilmiş, ve uzun bir tatilden sonra yeni çalışmağa başlamış olan Meclis, böylece, gene tatile girmiştir.

İktidar milletvekillerinin bu kararı, şüphe yok ki, görülmemiş bir hafiflik örneği olarak, siyasî tarihimize geçecektir.

Demokrat Partili milletvekilleri Seyhan'daki «bu muazzam tesislerin» nesini, nasıl tetkik edeceklerdir? Bir barajın ne işlere yarıyacağı ne kadar toprağın su baskılarından önlenmesini, ne kadar toprağın sulanmasını, ne kadar enerji elde edilmesini sağlıyacağı, radyonun bir ajans bülteninde, en çoğu 5 dakikada anlatılabilirdi. Bu bilginin hafızalara işlemesinde herhangi bir fayda görülüyorsa, ayrıca broşürler de bastırılıp milletvekillerine dağıtılabillrdi.

Devlet tarafından yapılacak böyle açıklamalara milletvekillerinin inanmaları ihtimali o kadar zayıf mı görülüyordu ki «bu muazzam tesisleri» mahallinde «tetkik» etmelerine imkan vermek lüzumu duyulmuş olsun?

Bir baraj, açılış gününden itibaren yok olmaz, sır haline gelmez, istiyen milletvekili, ilerideki bit tatili vesile bilip, böyle bir tetkike kendiliğinden teşebbüs edebilirdi.

Üstelik bir barajı mahallinde tetkik etmek, ancak bu işin uzmanları için bir mâna taşıyabilir. Bir milletvekilininse böyle bir uzman olması gerekmez. Bir baraj yapısının teknik meselelerile bir meclisin teşriî görevleri arasında nasıl bir bağ bulunabilir ki, çoğunluk partisi milletvekilleri o «muazzam tesisler»i bizzat «tetkik» etmek üzere, Büyük Millet Mcelismi 10 gün için tatil etmeğe kendilerinde bak görebilsinler?..

Şimdi, «vatan sathı»nın herhangi bir köşesinde böyle «muazzam tesisler» açıldıkça, o bölgenin milletvekilleri, tesislerin «bütün mebus arkadaşlar tarafından tetkikine imkân vermek üzere» Meclisi tatil ettirmeğe kalkışırlarsa, işin sonu nereye varır?

Halk milletvekillerini fahrî bayındırlık müfettişleri olarak seçmemlştir. Her biri 2800 lira aylıklı 545 fahrî bayındırlık müfettişi, bu yoksul memlekete çok pahalıya mal olur.

Eğer iktidar partisi miletvekilleri hükümetin eserlerine, gözleriyle görmeden inanmıyacaklarsa, bunun çaresi, her yeni eseri gözleriyle görmeğe kalkışmak değil, sözüne daha çok güvenebilecekleri bir hükümeti iş başına getirmektir.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.04.08.jpg
1956.04.08_B.jpg
1956.04.08_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Kalkınma Tatili,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 19 Ekim 2019, http://ecevityazilari.org/items/show/584 ulaşıldı.