Eksiğimiz / Beklediğimiz

Başlık: 
Eksiğimiz / Beklediğimiz 
Kaynak: 
Pazar Postası, Yıl 4, Sayı 3, ss. 1, 11 
Tarih: 
1956-01-15 
Lokasyon: 
İstanbul Üniversitesi 
Metin: 
PAZAR POSTASI

Eksiğimiz

Bülent ECEVİT

Türk Başbakanı, bir et kombinasını açmak için gittiği Konya’da, ve Atatürk devrimlerine bağlılığını her fırsatta belirten Cumhurbaşkanının yanında, dini siyasete âlet eder bir konuşma yaptı. Din konusundaki sözlerile lâik Cumhuriyetin Anayasasını olduğu gibi, kendi partisinin iktidarı sırasında yürürlüğe konulmuş kanun hükümlerini de ihlâl etti.

Başbakanın konuşması karşısında Savcılığın, veya B. M. M.’ nin harekete geçmemesinden daha acı olan, memleket ölçüsündeki tepkilerin cılızlığıdır. Bu, devrimlerin artık Türkiye’de kökleşmiş olduğunu düşünüp ümitlenenlerimiz için, yazık ki, yeni bir uyarma olmuştur.

Kendilerini susturmak isteyen genç Kubilây’ın başını uçurmuş softalar, partisinin Meclis Grupuna isterlerse halifeliği de geri getirebileceklerini, Konya halkına ise, din ile dünya işlerinin ayrılamayacağını söylemiş olan bir Başbakandan pek de fazla ileri gitmiş sayılmazdı.

Cumhuriyet nesillerine şimdiye kadar okul sıralarında Kubilây'a acımaları telkin edilirdi. Bundan böyle acaba, Kubilây'ı şehid ettikleri için cezalandırılan softalara mı acımaları, onların mı yasını tutmaları telkin edilecektir?

Kubilây'ın yasını tutarak yetişmiş insanlardan «inkilâp softası», «inkilâp züppesi» diye bahseden yazıları, Hükûmet sözcüsü gazetede sütunlarına aldı. Bu insanlar, Atatürk zamanında kendilerine telkin edilmiş olduğundan daha mı inkılâpçıdırlar? Lâiklik anlayışları, Atatürk'ün lâiklik anlayışından daha mı ileri gitmiştir ki, Atatürk sağken bir vicdan baskısından şikâyet ettiğini hatırlıyamadığımız bazı siyaset adamları şimdi böyle bir baskıyı dillerine dolamışlardır?

Beklediğimiz

Bu yolda bir iddia ileri sürülemez. Olsa olsa, Cumhuriyet nesillerinin gerektiği kadar, Atatürk'ün istediği kadar devrimci olamadıklarından şikâyet edilebilir. Eğer bugün Türkiye’de ihtiyaç duyulduğu kadar «inkilâp softası», «inkılâp züppesi» bulunsa idi ne bir Türk Başbakanı çıkıp Konya’da konuştuğu gibi konuşabilir ne de bu memlekette devrimci insanlardan «inkilâp softaları», «inkilâp züppeleri» diye bahsedilebilirdi. 

Dosyalar

1956.01.15_PP.jpg
1956.01.15_PP_B1.jpg
1956.01.15_PP_A.jpg
1956.01.15_PP_B2.jpg
1956.01.15_PP_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Eksiğimiz / Beklediğimiz,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 23 Mayıs 2019, http://ecevityazilari.org/items/show/57 ulaşıldı.