Kutupta Askeri Tesisler Kurmanın Güçlükleri (No. 23)

Başlık: 
Kutupta Askeri Tesisler Kurmanın Güçlükleri (No. 23) 
Kaynak: 
Ulus, "Kanada", ss. 4, 7 
Tarih: 
1955-09-19 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/29 
Metin: 
KANADA

Yazan: Bülent ECEVİT

FOTOĞRAF ALTI: Amerika kıtasının kuzeyini ilk defa dolaşan Labrador gemisinden bir kayık, Ellsmere Adası kıyılarına yanaşıyor.

Kutupta askeri tesisler kurmanın güçlükleri

5. ton eşya nakletmek için bir uçak 8.000.000 dolar istiyor - Burada kurulan radar istasyonlarının Kanada ekonomisine sağladığı faydala

TEFRİKA No. 23

Birleşik Amerika ile Kanadanın, Kuzey Amerika'da kurmağa başladıkları savunma sistemi, iki memleket için de büyük masraflara malolmaktadır.

Buralara yapı malzemesi, askerî malzeme ve yiyecek taşımanın güçlüğünden başka, Kutup bölgesinin yaşama ve iklim şartlarına alışık olmıyan personel tarafından radar istasyonları kurulmasında ve kurulan istasyonlarda bu insanların aylarca dünya ile bağlantıları kesilerek yaşamasında da birçok güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Kutup bölgesindeki bir radar istasyonuna malzeme taşımanın zorluğu ve pahalılığı hakkında bir fikir vermek için Ottawa'da Millî Savunma Bakanlığında bize anlatıldığına göre, bir havacılık şirketine mensup bir uçak Güney Kanada'dan Kuzeydeki Uzak Erken Uyarma hattına 5 ton ağırlığında eşya taşımak için 8 milyon dolar istemiştir. Resmî kur üzerinde hesaplanırsa, bu, 23 milyon Türk lirasını bulur. Yalnız 1954 - 55 kışında buraya taşınan malzemenin ağırlığı ise 20.000 tonu aşmıştır.

Ordunun araştırma teşkilâtı, radar istasyonları personelinin sıfırdan aşağı 40-50 derecede yaşayıp çalışabilmelerini ve gerektiği zaman savaşabilmelerini kolaylaştırmak için devamlı olarak araştırmalarda bulunmak zorundadır.

Tüfeklerin tetik tertibatından, personelin kaldığı yerdeki kanalizasyon tertibatına kadar her hususta, iklim şartlarına göre değişiklikler yapmak, üstünde devamlı olarak bir buz tabakası bulunan arazide bina inşa etmek için yeni usuller keşfetmek gerekmektedir.

Bu istasyonların yakıt ihtiyacını karşılamakta, başlıca zorluklardan biridir. Uzak Erken Uyanma hattındaki bir istasyonun yılda 1200 - 1300 ton Dizel yakıtına ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Bazı bölgelere karadan ulaşma kimkânsız olduğu için, buralara her şeyin devamlı olarak uçak ve helikopterlerle taşınması gerekecektir.

*

İnsan, çıkıp çıkmıyacağı belli olmıyan bir harbe karşı alınan savunma tedbirlerinin bu kadar zahmet ve masrafa mal olduğunu görünce, ister istemez, bütün bunların boşa gitmesi ihtimalini de düşünüyor.

Fakat bu ihtimale karşı ileri sürülebilecek bir teselli noktası var: Kutup bölgesinde savunma tedbirlri almak için sarfedilen gay eyrlterüa ilköz-übdfedilen gayretler aynı zamanda, bu bölgeden ileride Kanada'nın iktisadî gelişmesi için istifade edilmesi imkânlarını da hazırlamaktadır. Buralarda yapılan jeolojik ve meteorolojik araştırmalar, şimdiye kadar iskân ve tabiî kaynaklarının geniş ölçüde işletilmesi mümkün olmıyan bu bölgelerden nasıl istifade edilebileceğini gösteren yeni yeni yollar bulunmasını sağlamaktadır.

Meselâ bu arada Kanada tarafından 1954 temmuzunda denize indirilen Labrador gemisinin Kuzey Amerika kıyılarına yaptığı seferler, yalnız Savunma Bakanlığını değil, Kanadanın ekenomik gelişmesini de yakından ilgilendiren birçok faydalı bilgiler toplanmasına imkân vermiştir. İlk seferini geçen yıl yapan Labrador, Kuzey Amerika kıyılarını baştan başa dolaşan ilk gemidir. 

Dosyalar

1955.09.19_kanada.jpg
1955.09.19_kanada_B1.jpg
1955.09.19_kanada_A.jpg
1955.09.19_kanada_B2.jpg
1955.09.19_kanada_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Kutupta Askeri Tesisler Kurmanın Güçlükleri (No. 23),” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 19 Ekim 2019, http://ecevityazilari.org/items/show/503 ulaşıldı.